Mensenrechten en arbeid

Principes:

Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;

Principe 2: en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;

Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid;

Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Publicaties

Beginners

Publicaties voor bedrijven die willen beginnen met beleid op human rights.

Practitioner

Publicaties voor bedrijven die al enige tijd bezig zijn met mensenrechten

E-Learnings

Gender Equality

How Business can Accelerate the Pace of Change

Business and Human Rights

How Companies Can Operationlize the UN Guiding Principles

Decent Work

How procurement decisions can advance decent work in supply chains

Ga naar de inhoud