Peer Learning Groups

Waar duurzaamheidsprofessionals samenkomen om van elkaar te leren

Bedrijfsvoering vandaag de dag wordt gekenmerkt door snelheid, innovatie en schaalbaarheid. We snappen dat het soms moeilijk is om dat te navigeren – daarom helpt UN Global Compact je bij het leggen van waardevolle contacten die je sneller vooruit helpen bij het verduurzamen van je bedrijf. Onze Peer Learning Groups (PLGs) bieden een veilige ruimte voor bedrijven om best practices en uitdagingen op het gebied van duurzaamheidskwesties te delen, en toegang tot experts uit de sector en unieke netwerkmogelijkheden. De sessies zijn zeer interactief en participant gedreven.

 

In 2024 zijn er 3 Peer Learning Groups:

Inschrijvingen gesloten

Climate action

In deze Peer Learning Group verdiep je je o.a. in Science Based Targets (SBTi) net-zero pathway, Just Transition en de ontwikkeling van klimaatscenario’s, roadmaps en collectieve paden.

Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Tijdens deze sessies ga je aan de slag met het verbeteren van de gelijkheid binnen het bedrijf tussen mensen van verschillende genderidentiteiten, leeftijden, culturele achtergronden, fysieke en mentale capaciteiten en hoe je de vooruitgang van je bedrijf rapporteert en controleert.

Human Rights

Met het Human Rights traject tackle je onderwerpen zoals due diligence en internationale/nationale wetgeving, leefbaar loon, kinderarbeid en veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Let op: Bedrijven kunnen zich voor meer dan één Peer Learning Group aanmelden mits er verschillende vertegenwoordigers aan iedere Peer Learning Group deelnemen.

Doe mee als je:

 • Best practices en uitdagingen wil uitwisselen met peers over thema’s die voor jou van belang zijn in een vertrouwelijke, constructieve en educatieve omgeving.
 • Je zichtbaarheid wil vergroten door deel te nemen aan discussies en presentaties.
 • Jezelf wil vestigen als ambassadeur binnen het UN Global Compact netwerk in Nederland over het door jou gekozen onderwerp, wat kan leiden tot spreekmogelijkheden op onze evenementen, programma’s en internationale platforms.

Het format

 • 10-20 deelnemende bedrijven met ieder 1 of 2 vertegenwoordigers
 • 6 sessies per jaar tussen maart en november. Dit omvat 1 welkomstgesprek (1 uur), 4 fysieke workshops (3 uur) en 1 fysieke afsluitende reflectiesessie (2 uur).
 • Voertaal: Engels (tenzij alle deelnemers Nederlands prefereren).

Deelname vereisten

 • Deelnemers moeten kunnen aantonen dat ze een bepaald niveau van volwassenheid hebben bereikt op het thematische gebied van de betreffende PLG.
 • Deelnemers moeten in staat zijn om de workshops en slotbijeenkomst persoonlijk bij te wonen.
  • Het welkomstgesprek voor de PLG zal op 12 maart 2024 plaatsvinden:
   • Climate Action: 09:30 – 10:30
   • Diversity, Equity, and Inclusion: 11:00 – 12:00
   • Human Rights: 14:00 – 15:00
  • Een eenmalige bijdrage van €250 per bedrijf.

Verantwoordelijkheden co-organisatoren

 • Het organiseren en voorbereiden van de PLG sessies; de agenda vaststellen, het budget beheren en sprekers en deelnemers uitnodigen.
 • De PLG sessies leiden; notuleren en verslaglegging, UNGC NL ondersteunen bij het opstellen van een slotdocument, feedback geven om het format te verbeteren en (optioneel) het leiden van sub-groepen.
 • Op 5 maart 2024 zal er ’s ochtends een online onboarding plaatsvinden voor co-organisatoren, het is belangrijk daarvoor beschikbaar te zijn.

Verantwoordelijkheden deelnemers

 • Beschikbaar stellen van 1 of 2 werknemers die actief zullen deelnemen in de PLG.
 • Input leveren voor PLG sessies indien van toepassing.
 • Minstens 4 sessies bijwonen.
  • Als deelnemende organisaties meer dan 2 sessies missen, worden ze uit de PLG verwijderd en niet genoemd in het slotdocument.
 • Feedback geven om het format te helpen verbeteren
Ga naar de inhoud