SLUIT AAN BIJ UN GLOBAL COMPACT

Voor 2030 moeten de Sustainable Development Goals gehaald zijn.

Draag bij met uw bedrijf of organisatie en sluit je aan!

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Welkom bij UN Global Compact, het grootste zakelijke duurzaamheidsinitiatief ter wereld. Als lokaal netwerk van de Verenigde Naties in Nederland stimuleren wij organisaties om hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met de Ten Principles op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Onze ambitie is om de collectieve positieve impact van het bedrijfsleven te vergroten en versnellen en de Sustainable Development Goals te realiseren. Deelnemende bedrijven worden onderdeel van een uniek wereldwijd netwerk, waarin kennis delen centraal staat. Door middel van verschillende trainingsprogramma’s, netwerk evenementen en activiteiten en online leertrajecten, ondersteunen we je op verschillende duurzaamheidsthema’s in de breedste zin van het woord.

Het staat er niet goed voor met de Sustainable Development Goals (source: SDG Stockstake 2023). Ondanks dat we al halverwege de agenda voor 2030 zijn, is op slechts 15% van de SDG’s voldoende voortgang gemaakt. Het bedrijfsleven heeft een essentiële rol te spelen in het bereiken van een duurzame, groene, eerlijke en sociale wereld. Naast dat steeds meer bedrijven een intrinsieke duurzame ambitie hebben en zij de business case voor duurzaamheid begrijpen, zorgt ook wet- en regelgeving voor een verhoogde druk voor bedrijven om zich te bewegen. UN Global Compact biedt bedrijven handvaten om hun duurzame impact te vergroten en hierover te communiceren.

UN Global Compact helpt bedrijven bij het vastleggen, beoordelen, definiëren, implementeren, meten en communiceren van een duurzaamheidsstrategie. Dit doen we door middel van het aanbieden van trainingsprogramma’s, het faciliteren van peer learning, netwerk evenementen en het bieden van toegang tot een online trainingsplatform. Daarnaast maken bedrijven hun inspanningen meer zichtbaar door de rapportage via de Communication on Progress en het gebruik van het We Support UN Global Compact logo.

Met meer dan 20.000 deelnemende bedrijven en 62 lokale netwerken verspreid over 67 landen is UN Global Compact het grootste zakelijke duurzaamheidsinitiatief ter wereld. UN Global Compact biedt voordelen aan alle bedrijven, ongeacht grootte, sector, locatie of het level van expertise op het gebied van duurzaamheid. Alle bedrijven die zich aanmelden gaan eerst door een Due Diligence proces heen, alvorens zij worden toegelaten. Zie hier welke bedrijven u voor gingen.

Voordelen

Z

Aangesloten bij een wereldwijd erkend beleidskader

Z

Mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten van UN Global Compact op internationaal en lokaal niveau, bijvoorbeeld de Leaders Week tijdens de UN General Assembly van de VN

Z

Toegang tot gerichte kennis op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding

Z

Delen van kennis en best practices met gelijkgestemden

Z

Toegang tot bijna 60 lokale netwerken

Z

Toegang tot een breed scala aan gespecialiseerde publicaties, tools, webinars en actuele programma’s

CEOs zijn het met ons eens, DUURZAAMHEID IS BELANGRIJK

%

Belangrijk voor het toekomstige succes van hun bedrijf

 

%

Een route naar concurrentievoordeel in hun branche

 

%

Een kans voor groei en innovatie

Source: UN Global Compact-Accenture CEO Study

Hoe sluit ik aan? 

Om uw bedrijf aan te melden bij UN Global Compact moet u een Letter of Commitment schrijven en een online aanmeldformulier invullen. De Letter of Commitment is een brief gericht aan Secretary General António Guterres waarin op CEO-level wordt gecommitteerd aan de Tien Principes. De template voor bedrijven vindt u hier. Het online aanmeldformulier vindt u hier.

Meer weten over UN Global Compact en de toegevoegde waarden?

Neem contact op met onze Participant Engagement Manager Linde Reus of Monica Pascual.

Monica Pascual

Monica Pascual

Participant Engagement Manager

Linde Reus

Linde Reus

Participant Engagement Manager

Frequently asked questions

Wie kan zich aansluiten bij UN Global Compact?

UN Global Compact staat open voor diverse organisaties, waaronder bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, dochterondernemingen, niet-gouvernementele organisaties, bedrijfsverenigingen, vakbondsorganisaties, academische instellingen, stichtingen, organisaties in de publieke sector en gemeentes. Meer informatie over wie kan deelnemen vind je hier.

Om ervoor te zorgen dat het beleid en de praktijken van UN Global Compact de integriteit en de reputatie van de Verenigde Naties en de waarden die het hoog houdt waarborgen, handhaven we enkele uitzonderingen die organisaties beperken in hun deelname aan het netwerk.

Organisaties die voldoen aan de volgende uitsluitingscriteria kunnen niet worden erkend als deelnemers aan UN Global Compact:

  • Onderworpen aan een VN-sanctie
  • Opgenomen op de VN-lijst van onverkrijgbare leveranciers om ethische redenen
  • Inkomsten verwerven uit de productie, verkoop en/of overdracht van antipersoonsmijnen of clusterbommen
  • Hun inkomsten halen uit de productie en/of fabricage van tabak

De uitsluitingscriteria zijn bijgewerkt op 12 september 2017. Raadpleeg voor meer informatie over onze toetredingsprocedure, het toetredingsbeleid van UN Global Compact.

Wat is het voordeel van deelname aan de UN Global Compact?

UN Global Compact biedt een universele taal voor verantwoord ondernemen en biedt een kader dat als leidraad kan dienen voor alle bedrijven, ongeacht hun omvang, complexiteit of locatie. Wij zijn de gids van jouw organisatie bij elke stap. Wij helpen je bij het aangaan, beoordelen, definiëren, implementeren, meten en communiceren van uw duurzaamheidsstrategie.

Wat zijn de vereisten om aan te sluiten bij UN Global Compact?

Er zijn twee belangrijke vereisten waaraan bedrijven moeten voldoen om ‘actieve’ deelnemer van UN Global Compact te blijven:

1. Betaal de jaarlijkse bijdrage (indien van toepassing). De factuur voor de jaarlijkse bijdrage van je bedrijf wordt verzonden zodra de aanvraag van je bedrijf is goedgekeurd.

2. Deelnemende bedrijven leveren jaarlijks hun Communication on Progress (CoP in tussen maart en juli. Meer informatie over de CoP vindt je hier.

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan UN Global Compact?

UN GCNL contribution fee overview

Ga naar de inhoud