SDG Ambition Accelerator

Schrijf je nu in

Naarmate de deadline van de Agenda 2030 nadert, wordt de private sector steeds een cruciale speler in de oplossing. Om de voortgang te versnellen, moeten bedrijven strategieën ontwikkelen die de SDG’s volledig integreren en bijdragen aan het bevorderen van inclusieve en duurzame samenleving.

De SDG Ambition Accelerator is een programma van 6 maanden dat deelnemende bedrijven uitdaagt en ondersteunt bij het formuleren van ambitieuze bedrijfsdoelstellingen en uitvoerbare plannen om deze te bereiken met een 8-stappen plan. Bedrijven kunnen benchmarks selecteren die verbonden zijn aan de Forward Faster-doelstellingen en gebruikmaken van de 8-stappen aanpak om de SDG’s te integreren in de kern van hun bedrijfsstrategie. Waardoor je op lange termijn waarde toevoegt aan zowel het bedrijf als de samenleving. Bijna 70% van de bedrijven uit eerdere rondes heeft zich gecommitteerd aan het implementeren van SDG Ambition Benchmarks die gerelateerd zijn aan het Forward Faster-initiatief.

Wat je zult leren tijdens het zes maanden durende SDG Ambition programma:

● Een duidelijk begrip van de baseline effecten in het hele bedrijf bij het creëren van een uitgebreide duurzaamheidsstrategie.
● Hoe je doelen kunt stellen die in lijn zijn met ambitieuze benchmarkdoelen om een koploper te worden.
● Hoe je subdoelen kunt identificeren en prestatie-indicatoren kunt bijhouden om de voortgang te evalueren en iteratieve besluitvorming te ondersteunen.
● Hoe je een businesscase ontwikkelt en draagvlak voor duurzaamheid binnen jouw bedrijf creëert.
● Een kans om verbetering aan te brengen in de wijze waarop je communiceert en vastlegt volgens de Communication on Progress (CoP).

Voor wie is de SDG Ambition?

We moedigen onze leden die zich inzetten voor het versterken van bedrijfsdoelstellingen en actie om vooruitgang te boeken bij de SDG’s aan om deel te nemen!

Elk bedrijf stelt twee vertegenwoordigers aan die deelnemen aan het programma. Daarnaast wordt er een “Ambassadeur” op uitvoerend niveau aangewezen om de ontwikkelingen in het programma te volgen en steun te verlenen waar nodig.

The SDG Ambition Approach – 8 stappen plan

Het SDG Ambition Programma helpt bedrijven bij het toepassen van de SDG Ambition Benchmarks, die specifieke en meetbare doelen vaststellen voor het integreren van de SDG’s binnen de bedrijfscontext. Het programma gebruikt een concreet 8-stappenplan om bedrijven te begeleiden bij het verhogen van hun ambitie en het integreren van de SDG’s in hun bedrijfsvoering.

Na afloop van het programma zullen deelnemers één of meerdere herziene of nieuwe doelen hebben die overeenkomen met een SDG Ambition Benchmark, samen met een helder actieplan voor de uitvoering ervan.

TIJDLIJN

Registratie deadline

22 september 2024

Start programma

oktober 2024

Eind programma

maart 2025

Lotte Mastwijk, Manager Communications & Sustainability bij LC Packaging beschrijft de verstoringen in hun activiteiten die rechtstreeks verband houden met uitdagingen zoals klimaatverandering en de schaarste van fossiele brandstoffen. Om de risico’s te verminderen en de gevolgen van deze verstoringen te beperken, benadrukt ze vervolgens de noodzaak om strategieën te definiëren, om de veerkracht van de toeleveringsketen op te bouwen, zoals investeren in het tegengaan van klimaatverandering en in klimaatbestendige infrastructuur, en om de activiteiten van het bedrijf te vergroenen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te elimineren.

Participating companies

Ambition Guide: Setting Goals for the Decade of Action

Deze publicatie bevat de eerste reeks Benchmarks voor de SDG-ambitie, die organisaties uitdagen ambitieuze doelen te formuleren op de gebieden waarop het bedrijfsleven een substantiële impact kan hebben. Business leaders kunnen dit document gebruiken om hun strategie te ondersteunen en doelen te stellen die ambitieus genoeg zijn om de SDG’s tegen 2030 te verwezenlijken.

Integration Guide: Designing Business Systems for the SDGs

Deze publicatie presenteert de aanpak waarmee de tien benchmarks van de SDG-ambitie kunnen worden geïntegreerd in de kernprocessen en -systemen van bedrijven om een effectieve meting en beheer van duurzaamheidsprestaties mogelijk te maken. Bedrijfsleiders kunnen deze publicatie gebruiken om de systeemkansen te identificeren om de SDG’s in de kernprocessen van het bedrijf te integreren.

SDG Ambition Benchmark Reference Sheets (for consultation)

De SDG Ambition Benchmark Reference Sheets bieden illustratieve details over de stappen die nodig zijn om elk van de SDG Ambition Benchmarks te integreren in de bedrijfssystemen van een bedrijf, evenals de belangrijkste ontwerpbeslissingen die nodig zijn om technologiepartners te betrekken.  U kunt de 10 referentiesheets bekijken door het onderstaande formulier in te vullen.

SDG Ambition – Scaling Business Impact for the Decade of Action

Deze publicatie is een introductie tot SDG Ambition – een nieuw initiatief van het UN Global Compact. Door de ambitie te verhogen, de integratie te verdiepen en nieuwe technologieën te omarmen, geloven wij dat het bedrijfsleven een leidende rol kan spelen bij het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Met de lancering van SDG Ambition deelt het UN Global Compact met trots zijn nieuwe SDG Implementation Framework, dat bedrijven moet leiden bij het verdiepen van de integratie van de SDG’s en de Tien Principes in de bedrijfsstrategie, de bedrijfsvoering en de betrokkenheid van belanghebbenden.

Ga naar de inhoud