UNGC NL Breakout Session at “Halverwege de SDG’s: op zoek naar game changers”

Let op: de voertaal tijdens onze sessie is Engels

Breakout Session by the UN Global Compact NL in cooperation with VNO-NCW, MVO Nederland, and UNICEF

Titled “How can business scale up its contribution to the SDGs? From obstacles to opportunities”, the session will convert the inspiration from the SDG stocktake in New York at the UN into the steps that will be taken by companies in The Netherlands.

What will we cover?

🔹 During the inspiring business panel discussion, Adyen, Heineken, IKEA, Trivium Packaging, and other speakers will focus on the dilemmas and challenges that Dutch businesses face in converting ambitious goals and inspiration into real impact.​​​​​​

🔹 In the dialogue table format, participants will identify game-changers, and how stakeholder engagement and inclusion can help move the needle forward in areas such as climate action, water resilience, living wage, and other areas.

Over het evenement
De bijeenkomst ‘Halverwege de SDG’s: op zoek naar game changers’ vindt plats om 9 November. De opening wordt verzorgd door Liesje Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en coördinerend minister voor de SDG’s, waarna we in gesprek gaan met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, decentrale overheden, jongerenorganisaties, het maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen.

Wat en waarom?
Dit jaar staan we halverwege de 2030 Agenda met daarin de SDG’s. We maken echter wereldwijd en in Nederland nog onvoldoende voortgang, terwijl opeenvolgende crises de doelen alleen maar urgenter maken. Wat is er nodig om de SDG’s te herpakken en de doelen in 2030 te bereiken? Tijdens dit event gaan we graag in gesprek over de ‘game changers’ die nodig zijn om vaart te maken met het bereiken van de doelen in en door Nederland.

Daarbij putten we inspiratie uit de Zevende Nationale SDG-rapportage, die de Rijksoverheid in mei heeft gepubliceerd en die is geschreven in samenwerking met alle sectoren in de maatschappij. Die laat zien dat de SDG’s draaien om zes grote transities, zoals een eerlijke klimaattransitie, gelijke kansen in een inclusieve samenleving en de mondiale verantwoordelijkheid van Nederland. Het opschalen van die transities vraagt om het aanpakken van onderliggende obstakels: acties die ‘game changers’ kunnen zijn voor versnelling.

Tijdens het event gaan deelnemers samen op zoek naar die ‘game changers’ door in break-outs de diepte in te gaan. Centraal staat dan de vraag: wat kunnen we samen doen om de SDG-agenda te herpakken?

Daarbij komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

– Hoe kun je “lange termijn denken” een integraal onderdeel maken van je SDG-acties? (door de jongerenorganisaties).
– Hoe benutten we alle hersens om de SDG’s te behalen; van fragmentatie naar systeemaanpak (door de kennis- en onderwijsinstellingen).
– Wat is nodig om een regeerakkoord op basis van SDG’s en brede welvaart kansrijk te maken? (door het maatschappelijk middenveld).
– Hoe kan het bedrijfsleven netto positief aan de SDG’s bijdragen? Van obstakels naar kansen (door UN Global Compact NL, VNO-NCW, MVO Nederland, en UNICEF).
– Van voetafdruk naar positieve handafdruk: de rol van de financiële sector in het opschalen van SDG-financiering (door de financiële sector).
– Navigeren naar 2040: hoe overkomen we op decentraal niveau de obstakels op weg naar de SDG’s? (door de decentrale overheden).
– Hoe zorgen we voor transitievaardigheden voor het maken van toekomstbestendig beleid?

Voor en door wie?
Vertegenwoordigers vanuit de Rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld, jongerenorganisaties en anderen die nauw betrokken zijn bij de SDG-beweging in Nederland. Deelname is op persoonlijke uitnodiging, maar mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kan uw uitnodiging worden ingevuld door een andere collega uit uw organisatie of sector.

De conferentie wordt georganiseerd door het team van de Nationale SDG-Coördinator van de Rijksoverheid in nauwe samenwerking met partnerorganisaties vanuit bedrijfsleven, jongerenorganisaties, decentrale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld en SDG-Nederland.

Wanneer?
Donderdag 9 november, 14.00 – 17.30 uur (met netwerkreceptie na afloop)

Programma (tentatief)

13.30-14.00 – inloop en registratie

14.00-14.45 – plenaire opening met Minister Liesje Schreinemacher en vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren

15.00-16.45 – verschillende break-out sessies rondom game-changers

16.45-17.30 – plenaire afsluiting: presentatie van de uitkomsten en reflectie door panel van Directeuren-Generaal vanuit de Rijksoverheid

17.30-18.00 – netwerken onder het genot van een drankje

Waar?
ZZIIN Centraal Station Den Haag.

Voertaal
Nederlands.

Vragen of ideeën?
Het organiserende team van de Nationale SDG-Coördinator is te bereiken via sdgs@minbuza.nl.

Datum

09/11/23
Expired!

Tijd

14:00 - 17:30

Organisator

The Ministry of Foreign Affairs
Ga naar de inhoud