100 ondernemers willen meer urgentie rondom SDG aanpak

Tijdens een praktische workshop onder leiding van plaatsvervangend kroonlid SER Steven van Eijck in de Malietoren werden zo’n 100 ondernemers bijgepraat over hoe winst maken, voorkomen van negatieve MVO effecten en realiseren van positieve impact op de  SDG’s (Sustainable Development Goals) hand in hand kunnen gaan. Aanleiding was het SER advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen’ over een integrale SDG-MVO aanpak.

 

Volgens voormalig SDG-Coordinator Hugo von Meijenfeldt heeft de SER de aanvankelijk tegengestelde werelden van MVO en SDG’s nu in één systeem bij elkaar gebracht. O.a. Karen Maas, wetenschappelijk directeur van Impact Centre Erasmus en Peter Paul van de Wijs van GRI gaven aan dat de urgentie hoog is om in Nederland beter aan de slag te gaan met deze integrale benadering. Als we op deze manier doorgaan, dan gaan we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen gewoonweg niet halen. En moeilijk is het niet; er zijn tal van tools die behulpzaam zijn bij het bepalen van de impact, het is een kwestie van beginnen.

Deze ontwikkeling moet ook sterker terugkomen in de wijze waarop bedrijven rapporteren; zo zette Karen Maas uiteen dat 83% van de beurswaarde bestaat uit ‘intangibles’, waar de rapportage zich meer op moet richten. Volgens Van de Wijs liggen er veel kansen voor bedrijven in zo een integrale benadering van de SDGs met MVO: uit oogpunt van risico-management, een kansenagenda van €12 biljoen per jaar en omwille van de toegang tot kapitaal.

Vanuit de bedrijven Royal Lemkes en Yongo Europe werd praktisch aangetoond hoe je de SDGs een centralere plek in kan laten nemen in je bedrijfsvoering. Zo hebben ze geleerd niet meer verantwoordelijkheid af te schuiven op leveranciers of klanten, maar langdurige relaties aan te gaan en zelf te sturen op het beperken van risico’s en vergroten van SDG impact. De oproep werd gedaan om als ondernemer andere mensen te vragen naar de impact van hun organisatie in plaats van het ik-verhaal te vertellen. Op die manier betrek je de stakeholders bij je business.

Het aanwezige bedrijfsleven was bereid om de urgentiegraad op te schroeven en aan de slag te gaan met o.a. duurzaamheidsverslaglegging, impact meting en collectieve initiatieven die behulpzaam zijn, zoals de IMVO convenanten.

Echter, ook de overheid is aan zet. De bedrijven bepleiten een beter duurzaam inkoopbeleid, een hoger kennisniveau bij de inkopers en een integrale overheidsvisie en regie. Met nog maar 10 jaar voor de boeg om de SDGs te halen is alle inzet van bedrijfsleven, maar daarnaast ook meer regie van de overheid nodig.

Partners bij dit evenement VNO-NCW, MKB-Nederland, Global Compact Netwerk Nederland, SDG Nederland, MVO Nederland, RVO en de SER slaan de handen bijeen om deze ondernemers te helpen bij het versnellen op de SDG agenda. Met gebundelde krachten zullen zij het MKB ondersteunen, die met de hoeveelheid van meetinstrumenten door de bomen het bos niet altijd meer zien.

Ga naar de inhoud