Wereldmeisjesdag

Wist je dat er tussen 2015 en 2020 wereldwijd weinig vooruitgang is geweest op het gebied van gendergelijkheid? Volgens de World Economic Forum duurt het nog 131 jaar om gelijkheid te behalen. Wist je dat Nederland op de 25ste plek staat uit de 27 EU-landen wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen in managementposities?

In samenwerking met Plan International, lanceren wij de campagne voor Wereldmeisjesdag op 11 oktober.

Wereldwijd worden meisjes en jonge vrouwen gediscrimineerd, alleen omdat ze meisjes zijn. Op Wereldmeisjesdag claimen meisjes hun plek. Meisjes met een plan, meisjes die hun stem laten horen en vooropgaan in de strijd. Samen strijden we voor gelijke rechten en kansen. Kunnen we rekenen op jouw steun? Doet jouw organisatie ook mee?

Meisjes en jonge vrouwen kunnen de wereld veranderen als ze de kans krijgen. Laat zien dat je gelijke kansen voor meisjes en (jonge) vrouwen steunt. Verspreid onze berichten, organiseer een Girl Takeover en onderschrijf de Women’s Empowerment Principles (WEP’s).

Photo credits header: Ilvy Njiokiktjien/Plan International

z

Vergroot het bereik

Deel onze berichten op je persoonlijke social media kanalen en op die van je organisatie om het bereik te vergroten.

Girl Takeover

Organiseer een Girl Takeover binnen jouw bedrijf of organisatie. Geef jonge vrouwen de kans om de rol over te nemen van iemand in het managementteam.

Committeer

Laat zien dat de betrokkenheid van jouw organisatie verder gaat dan alleen 11 oktober. Onderschrijf de Women’s Empowerment Principles.

Wil je meer weten? Registreer voor de virtuele informatiesessie op dinsdag 3 oktober van 10:00-11:00. De sessie is gratis en toegankelijk voor iedereen.

Vergroot het bereik

Verspreid onze berichten op de persoonlijke social media kanalen en op die van je organisatie. Benoem ons in je bericht en gebruik onderstaande hashtags.

Handles

LinkedIn: @Plan-Nederland & @UN-Global-Compact-Network-Netherlands 

Instagram: @PlanInternationalNL & @GlobalCompactNL

X/Twitter: @PlanNederland & @GlobalCompactNL

Hashtags

#Wereldmeisjesdag #IDG2023 #UnitingBusiness #GirlTheWorld 

%

van de vrouwen is financieel afhankelijk van een partner of de overheid

%

Slechts 13% van de Nederlandse bedrijven publiceert informatie over gelijk loon

%

van de vrouwen ervaart zwangerschapsdiscriminatie op het werk

Girl Takeover

De #GirlTakeover is een oproep tot actie. Een oproep voor radicale sociale en politieke verandering om discriminatie van en vooroordelen over meisjes en (jonge) vrouwen tegen te gaan. Meisjes nemen een dag de rol over van bedrijfsleiders. Zo vragen ze aandacht voor het feit dat zij de kans moeten krijgen om mee te beslissen over hun eigen leven en de wereld waarin zij leven. En ze laten zien dat ze – als ze de kans krijgen – alles kunnen worden wat ze willen. Ze pleiten voor gelijke kansen en vertegenwoordiging van meisjes en (jonge) vrouwen.

Selectie van organisaties die eerder hebben deelgenomen

Commiteer

De Women’s Empowerment Principles (WEP’s) zijn een set van zeven principes die richtlijnen geven aan bedrijven om gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen te stimuleren op het werk, in de markt en in de samenleving.

Deze principles zijn ontwikkeld door UN Global Compact en UN Women met als basis internationale standaarden rondom arbeidsrechten en mensenrechten. De WEP’s zijn ook gebaseerd op de erkenning dat bedrijven belang hebben bij en verantwoordelijk zijn voor gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen.

De WEP’s zijn een primair instrument voor bedrijven om gendergelijkheidsaspecten van de 2030 agenda en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Ontvang meer informatie

Jamie Holton

Sr. Programme Manager Business & Human Rights and Gender Equality

Contactpersoon voor de Wereldmeisjesdag campagne

holton@unglobalcompact.nl 

Ga naar de inhoud