Interview met Javier van Engelen, CFO bij Signify: Veranderende rol van de CFO

Javier van Engelen (CFO bij Signify) en United Nations Global Compact

30-03-2023: CFO’s spelen een sleutelrol in sustainable finance. Door samen te komen kunnen ze het collectief begrip vergroten over waarom het koppelen van investeringen aan duurzaamheid cruciaal is in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarnaast biedt een coalitie van CFO’s de mogelijkheid om miljarden dollars aan te wenden aan jaarlijkse bedrijfsinvesteringen om zo de duurzaamheidstransitie te ondersteunen.

UN Global Compact Network Netherlands sprak met Javier van Engelen, CFO bij Signify, over de veranderende rol van de CFO.

 ‘’Als CFO’s de uitdagingen op het gebied van sustainable finance op een efficiënte manier het hoofd willen bieden, moeten we samenwerken.’’

 Javier, wat is jouw visie op duurzaamheid en de rol van het bedrijfsleven?

Duurzaamheid staat niet langer ter discussie. Iedereens volle focus zou op duurzaamheid moeten liggen. In mijn visie zijn er drie belangrijke actoren betrokken bij de duurzaamheidstransitie: consumenten, het bedrijfsleven en overheden. Alle 3 hebben een cruciale rol te spelen.

Het bedrijfsleven is de aanjager van innovatie en heeft het vermogen om zowel consumenten als overheden te informeren. Het bedrijfsleven zal ook altijd de rol van innovator blijven vervullen. Zo is Signify naar de markt gegaan met een ultra-efficiënte gloeilamp waarmee we 92% energiebesparing in dit segment zullen realiseren. Als de private sector niet blijft innoveren, stagneert de duurzaamheidstransitie. 

Wanneer we bij Signify een innovatie realiseren, ontwikkelen we technische know-how over hoe die innovatie bijdraagt aan de duurzaamheidstransitie. Ik vind dat we de verantwoordelijkheid dragen om die informatie door te geven aan zowel consumenten als overheden.

Welke rol speelt een CFO hierin? Hoe uit dat zich binnen Signify?

CFO’s hebben een dubbelrol in veel organisaties. Enerzijds zijn we onderdeel van een managementteam en moeten we handelen op die verantwoordelijkheid, maar anderzijds dragen we ook eindverantwoordelijkheid voor de financiële gezondheid van de organisatie. Als CFO analyseer je organisatierisico’s en ontwikkel je vervolgens strategieën om deze risico’s te mitigeren. Het centraal stellen van duurzaamheid in onze operatie betekent het centraal stellen van duurzaamheid in onze risico-assessment, jaarplannen en langetermijnstrategieën. 

CFO’s dragen daarnaast eindverantwoordelijkheid voor het afstemmen van (non)-financiële doelen en de overweging voor verschillende investeringsmogelijkheden. CFO’s maken de uiteindelijke beslissing waar, en op welke wijze de organisatie zijn geld besteedt, of dit nou in innovatie, productie, of partnerschappen is. 

Waar zie je de grootste uitdagingen binnen Sustainable Finance in de komende jaren?

In mijn opinie omvatten de belangrijkste uitdagingen binnen Sustainable Finance het opstellen en afstemmen van een sterke Sustainability Impact Thesis, het ontwikkelen van de juiste incentives op de markt en het aanbrengen van structuur en afstemming in de wijze van communicatie en rapportage. Kijkend naar het opstellen van een sterke impact thesis denk ik dat de grootste uitdaging een kentering in cultuur is. Zowel de supervisory board, shareholders en de achterban van beleggers moet volledig geloven in de duurzaamheidsstrategie van de organisatie. Dit vereist een visionair leiderschapsteam en vooral een CFO die in staat is om de financiële component soms los te koppelen van de uitdagingen op duurzaamheidsniveau. Ten tweede zie ik een enorme uitdaging als we ons richten op het creëren van de juiste beloningsstructuren en incentives op de markt. De juiste financiële instrumenten om duurzaamheid te belonen zijn nog niet gevonden. Uiteraard is er een scala aan ESG-convertible bonds, maar naar mijn mening is het voordeel nog niet groot en duidelijk genoeg.

Door het gebrek aan gemeenschappelijke normen en kaders is er daarnaast een enorme uitdaging in de manier waarop er nu gerapporteerd en gecommuniceerd wordt over duurzaamheid. Het creëren van een level-playing field voor een beursgenoteerde organisatie als Signify dat moet concurreren met organisaties buiten de EU blijkt een lastige uitdaging.

Ik denk dat de CFO Principles for the SDG’s een cruciaal instrument kunnen zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Als alle organisaties en hun CFO’s zich aan de Principles committeren zal het opstellen van een impact thesis meer straight forward worden, zal het gedachtegoed over het creëren van de juiste incentives verder gebracht worden en zal er meer gemeenschappelijk kader ontstaan over hoe helder en transparant te communiceren en te rapporteren.

Wat heeft jou doen bewegen om de CFO Principles for the SDG’s te ondertekenen?

Op dit moment worden CFO’s vaak nog gezien als een bottleneck. De klassieke visie van de CFO is dat wanneer de cijfers niet gerechtvaardigd kunnen worden er geen levensvatbare business case kan worden gemaakt. De huidige tendens en duurzaamheidsproblematiek vereist echter dat CFO’s hieraan voorbij kunnen gaan, dapper kunnen zijn en toekomstgericht kunnen denken en handelen. Omwille hiervan heb ik de CFO Principles for the SDG’s ondertekend. Daarnaast ben ik er echt van overtuigd dat als we samenwerken we snel vooruitgang kunnen boeken op de eerdergenoemde uitdagingen. Mijn visie is dat we ons als CFO’s moeten richten op het ontwikkelen van een CFO 2.0 of een CFO Green. Deze nieuwe CFO draagt nog steeds dezelfde verantwoordelijkheden binnen de organisatie maar heeft een gelijkwaardige verantwoordelijkheid in het aanwenden van investeringen richting duurzame innovatie.

Ik ben gaan werken bij Signify omdat ik er in de kern in geloof wat we hier aan het doen zijn. We zijn op zoek naar de ultieme optimalisatie van de capaciteit en het potentieel van licht. Zo proberen we meer licht in de levens van mensen te brengen en samen naar een betere wereld te bewegen. We brengen technologie samen met wat de wereld nodig heeft en dat inspireert mij op persoonlijk niveau enorm. We innoveren om vooruitgang te behalen. Deze innovaties zijn op zijn minst deels gedeeltelijk gevoed door Corporate Finance. Ik geloof echt dat er een toekomst is waarin Financial Officers een zeer belangrijke rol op het terrein van duurzaamheid te vervullen hebben. De CFO Coalition for the SDG’s kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Kan je meer vertellen over de duurzame investeringen die Signify doet?

De beste manier om dit uit te leggen is aan de hand van ons Brighter Lives, Better World Program. Het doel van het programma is het activeren van het ultieme potentieel van licht en kenmerkt zich doordat we iedere keer onze impact proberen te verdubbelen. Het programma bestaat uit vier verdubbelingsinitiatieven.

Het eerste initiatief gaat over Climate Action en CO2-reductie. Signify probeert twee keer zo snel te reduceren dan nodig volgens het Klimaatakkoord van Parijs. Dit doen we door talloze interne initiatieven maar door ons nu ook structureel te focussen op Scope 3 middels een kritische analyse van onze Supply Chain.

Circulariteit is het thema van het tweede initiatief. We zoeken naar methoden van modulair bouwen. We werken in toenemende mate met constructies waarbij we slechts een bouwblok hoeven te vervangen bij reparatie, in plaats van een geheel product. 3D printen speelt hier een cruciale rol in. Het streven is om van de huidige 16% productie naar 32% te gaan. Wederom dus een verdubbeling.

Het derde initiatief gaat over de beschikbaarheid van voedsel, veiligheid op straat, en zorg & welzijn. Alle initiatieven in deze scope richten zich op de positieve impact van licht op het welzijn van mensen. Zo koppelen we de verlichting in parken om zo criminaliteit te verlagen of verbeteren we de mentale gezondheid van mensen door natuursituaties in kantoorpanden na te bootsen. Laatstgenoemde is het project Nature Connect. We willen de omzet van deze initiatieven waar licht een positieve impact op mensen heeft verhogen van 16% naar 32%.

Het laatste initiatief heet A Great Place To Work. Signify’s focus ligt hier op diversiteit in gender en leeftijd. Ons doel is om vrouwen in leiderschapsposities in 2025 te verhogen van 17% naar 34%.

Op dit moment is Signify het enige Nederlandse bedrijf dat de CFO Principles heeft ondertekend. Waarom is het zo belangrijk dat anderen het initiatief van Signify volgen?

Ik zie Nederland als een progressief land, niet bang om de leiding te nemen en met veel organisaties die vaak optreden als koploper. De kaders in Nederland zijn perfect om innovatie te stimuleren. Als we de eerder beschreven uitdagingen op duurzaamheidsgebied echter op een juiste manier het hoofd willen bieden is het cruciaal dat het Nederlandse bedrijfsleven meer gaat samenwerken. Omwille hiervan spoor ik andere organisaties aan Signify’s initiatief te volgen en de CFO Principles van de United Nations Global Compact te ondertekenen.

Javier van Engelen

Chief Financial Officer (CFO) and Member of the Board
of Management

Javier van Engelen has joined Signify as Chief Financial
Officer (CFO) in June 2020 and is a Member of the Board of Management since October 2020. Before Signify, he has held financial leadership positions at international FMCG, retail and pharmaceutical companies in listed, family owned and private equity environments. He most recently held the position of CFO for Grupo Telepizza, a EUR 1.2 billion food operator, ultimately leading the process to take the company private in 2019.

Prior to this, he was CFO of Jerónimo Martins, a EUR 15
billion listed food retailing company with over 90,000
employees. Javier also has a solid manufacturing and M&A background, stemming from the start of his career at Procter & Gamble, and subsequent CFO roles at AstraZeneca and Triumph
International.

A Belgian and Portuguese national, Javier holds a master’s degree in Economics from the Antwerp
International Business School in Belgium.

Ga naar de inhoud