Terugblik op het afgelopen jaar

Velen van jullie zijn wellicht al aan het genieten van een welverdiende vakantie. Of zitten met hun hoofd op een zonnig strand, terwijl ze de laatste klussen op kantoor aan het afronden zijn. Want wellicht nog meer dan andere jaren is iedereen toe aan zomerse ontspanning. Dit Corona jaar bracht voor velen nieuwe uitdagingen; hoe we met elkaar gezond konden blijven, hoe om te gaan met tegenvallende economische resultaten als gevolg van de lockdowns en alle maatregelen, hoe we een nieuwe balans konden vinden werk-privé nu dit veel meer in elkaar overliep. En dan te beseffen dat we er nog steeds niet zijn.

Maar wellicht, ondanks dat de hoofden al in vakantiesferen zijn, is jullie niet ontgaan dat duurzaamheid zich op een turning point bevindt. We rekenen definitief af met het idee dat duurzaamheid iets is dat je naast je bedrijfsbusiness erbij doet; duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van je bedrijfsbusiness. Duurzaamheid is niet iets dat voorbehouden is aan enkel een aantal grotere bedrijven of groene frontrunners; duurzaamheid is mainstream dat op elke agenda van elk bedrijf behoort. Dat zijn de conclusies die we kunnen trekken van diverse wetgevende voorstellen die behoorlijke ‘changemakers’ zijn. De wetgever spreekt: De Europese Commissie presenteerde een pakket van meer dan 2000 pagina’s aan wetgeving die Europa klimaatneutraal moeten maken. Ook presenteerde de Europese Commissie een nieuwe strategie voor duurzame financiering, om zo particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten te verhogen en is er een nieuwe standaard gepresenteerd voor groene obligaties. Het is nog wachten op een voorstel van de Europese Commissie voor Europese IMVO due diligence wetgeving, waarbij op initiatief van de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en SP er al een Nederlands initiatiefwetsvoorstel op tafel ligt voor een wettelijke zorgplicht om IMVO-risico’s te beperken. De Europese Commissie werkt daarnaast aan een uitbreiding van de scope en het bereik van de non-financial reporting directive, waarmee meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over hun duurzaamheidsimpact. En de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft voorstellen gepresenteerd om de betreffende zelfregulering aan te scherpen waarmee bedrijven verplicht worden maatschappelijke effecten van hun beleid te verantwoorden. En daar waar de wetgever duurzaamheid niet invult, zien we dat de rechter dat doet, zie de recente uitspraak in de Shell casus.

Vanuit Global Compact Netwerk Nederland zien we hiermee een publieke bevestiging van het belang van de Tien Principes van UN Global Compact en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Principes zoals erkenning van de internationale mensenrechten, afschaffing van kinderarbeid en het ondersteunen van een preventieve aanpak van milieuvraagstukken zullen hiermee vaker op de agenda van het management van bedrijven staan. Tegelijkertijd zien we dat ook nu al, zonder deze wetgeving, de leden van Global Compact jaarlijks via hun Communication on Progress laten zien hoe zij voortgang boeken op het gebied van mensenrechten, milieu, arbeid en anti-corruptie. Er gaat een grote kracht uit van de intrinsieke motivatie om te verduurzamen. En dat is meteen ook een waarschuwing voor de wetgever; we moeten waken dat duurzaamheid verwordt tot het aftikken van wettelijke vereisten als een compliance vraagstuk. De vraag hoe bereiken we optimale duurzaamheidsimpact dient voorop te blijven staan bij de wetgever die zich buigt over nieuwe regels.

Ik ben trots op al het enthousiasme dat binnen ons netwerk aanwezig is om optimaal verantwoordelijkheid te pakken voor de grote mondiale uitdagingen. 80% van de deelnemers aan het SDG Ambition programma heeft nieuwe SDG’s geïdentificeerd waarop zij hun impact kunnen vergroten. Een mooie selectie van onze leden staat aan de start van deelname aan het Target Gender Equality programma en de Climate Ambition Accelerator om hun doelstelling op gender equality en klimaat aan te scherpen en hier werk van te gaan maken. Met deze concrete versnellingsprogramma’s dragen we als Global Compact direct bij aan het verduurzamen van het bedrijfsleven.

Ook bleek er veel belangstelling bij bedrijven om te leren hoe zij de kwaliteit van hun due diligence voor bescherming van mensenrechten konden verbeteren. Met de samenwerking met KPMG en met Shift konden we via een webinar en twee ronde tafels hier goed in voorzien.

Bij de totstandkoming van de nationale SDG-rapportage bleek dat steeds meer bedrijven bezig zijn om de SDG’s een plek te geven in hun business. En vele bedrijven hebben de oproep tot een duurzaam regeerakkoord, het initiatief van SDG Nederland, waarvan wij partner zijn, ondertekend.

Dat intrinsieke motivatie om je in te zetten voor een betere wereld al op jonge leeftijd aangewakkerd kan worden, bewees het verhaal van Orcun Sersungur, lid van de SDG Young Leaders Board tijdens hun kick-off event #BeTheChange. Als zoon van Turkse ouders heeft hij aan den lijve ondervonden dat de samenleving in de praktijk minder inclusief is dan we zouden willen. Terwijl hij de beste van de klas was, werd hij in het hokje gestopt dat VMBO voor hem goed genoeg was. Hij heeft geleerd zich uit te durven spreken, omdat dat de enige weg is naar verandering. Wellicht iets om over na te denken op een ver strand of op een rustig vakantieplekje wat dichterbij huis. Spreek jij je uit als je onrecht ervaart? Spreek jij je uit als je peers misstappen begaan op het gebied van mensenrechten, arbeid en milieu? Of ga je een proces in om de missie en doelen van jouw bedrijf verder te verduurzamen? Be the change, het maakt een wereld van verschil.

Ga naar de inhoud