Sustainable Finance Principles: implementeren doe je niet alleen, maar in samenwerkingsverband

Op 17 oktober 2023 kwam de Nederlandse financiële sector samen op het kantoor van ABN AMRO in Amsterdam tijdens het evenement ‘Principles on Integrated SDG Investments & Finance’. In de keynote van Javier van Engelen en verschillende round table gesprekken werd besproken hoe we de Sustainable Finance Principles effectief kunnen implementeren.

De CFO Principles on Integrated SDG Investments and Finance werden in 2020 geïntroduceerd om de investeringen van de private sector ter bevordering van de SDG’s te versnellen. De vier principes zijn: 1) Het ontwikkelen van een SDG-impact thesis (theory of change) en meetinstrument; 2) Het integreren van de SDG impact strategie en investeringsplan in de bedrijfsstrategie; 3) Het ontwikkelen en implementeren van een alomvattende aanpak voor SDG-financiering 4) Geïntegreerde SDG-communicatie en -rapportage.

Ontwikkeling van SDG impact strategie en meetinstrument

Voor het ontwikkelen van een SDG impact strategie is het belangrijk dat verschillende afdelingen binnen een bedrijf goed met elkaar samenwerken en niet op hun eigen eilandje blijven opereren. Zet de duurzaamheidsafdeling aan tafel met de CFO zodat er meteen aan de slag kan worden gegaan met de complexiteit van de SDG’s binnen het financiële terrein. Een andere cruciale factor is dat de SDG impact strategie verschilt van de investering strategie die misschien al op tafel ligt. In plaats van prioriteit te geven aan financiële winst, wordt prioriteit gegeven aan de impact van de SDG’s. Op sommige gebieden overlappen deze elkaar. Koolstofprijzen kunnen bijvoorbeeld bewustzijn creëren voor het verlagen van kosten en de negatieve effecten op het klimaat. Daarnaast moet de impactmeting harde meetgegevens bevatten die consistent zijn met de SDG doelen en indicatoren. Als deze impactmeting breed wordt geïntegreerd binnen de organisatie, zal dit het voordeel opleveren van meer bewustzijn en betere coördinatie.

SDG impact strategie en investeringsplan integreren

Bij het integreren van de SDG-impactthese en het investeringsplan in de bedrijfsstrategie is het cruciaal om het positieve effect van het betrekken van interne belanghebbenden niet te onderschatten. Als interne belanghebbenden in dit stadium aan boord zijn, zullen ze het perspectief beter begrijpen en beter presteren als het op implementatie aankomt. De organisaties kunnen ook samenwerken met externe belanghebbenden zoals leveranciers en overheidsinstanties. Een onafhankelijke SDG-verificatie van het investeringsplan kan bijvoorbeeld helpen om gaten te ontdekken en elementen te verbeteren. Externe belanghebbenden kunnen bijdragen aan de integratie van een veelzijdig perspectief in kapitaal, waardoor de SDG Finance Approach van het bedrijf wordt verbeterd. Kapitaal wordt niet meer alleen beschouwd als monetaire waarde, maar omvat ook vaardigheden, kennis, gemeenschapsontwikkeling en milieubescherming.

Communicatie en rapportage

Ten slotte is slechts het naar buiten brengen van wat er wordt gedaan, onvoldoende om de impact van de SDG’s te communiceren en te rapporteren. Een langetermijnvisie, een toekomstperspectief, zal de organisatie helpen om verder te komen. Tijdens het evenement werd daarnaast ook het belang van steun van collega’s en externe partners benadrukt. Organisaties hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, ze kunnen gebruik maken van bestaande kaders en benchmarks. Het volgen van goede bestuur mechanismen is de sleutel tot het beoordelen van de SDG-activiteiten.

Key take away

Alles bij elkaar genomen, is de belangrijkste factor voor het implementeren van de Sustainable Finance Principles samenwerking gebleken. Zowel met externe belanghebbenden als het betrekken van interne belanghebbenden in bijna elke fase. Het implementeren van de Sustainable Finance Principles doe je niet alleen, maar in samenwerkingsverband.

Ga naar de inhoud