Stakeholderinclusie is essentieel om scope-3 data uitdagingen te overwinnen 

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over gendergelijkheid en een over klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Deze blog beschrijft de peer learning ervaring van deelnemende bedrijven.

Onze peer-learning groep over klimaatactie draait nu op volle snelheid. In april vond de tweede sessie voor peer-learning over klimaatactie plaats op het hoofdkantoor van Bugaboo, met als onderwerp Scope 3-gegevens. Vorige week zijn we verder ingegaan op het onderwerp betrokkenheid van stakeholder met betrekking tot de klimaatactie van bedrijven in het hypermoderne geautomatiseerde en gerobotiseerde sorteercentrum voor kleine pakketten (SKP) van PostNL. We kunnen ten zeerste aanbevelen om deze video te bekijken om meer te weten te komen over het SKP.

De voorbereidingsopdracht voor de deelnemers was om duidelijk te maken welke Scope 3-categorieën belangrijk zijn (materieel) voor hun bedrijf. De meesten identificeerden de categorieën: ingekochte goederen en diensten, distributie en transport, en woon-werkverkeer/zakelijk reizen. In kleinere groepen was er gelegenheid om te reflecteren op uitdagingen, tools en tips voor het rapporteren over de verschillende emissiecategorieën. 

Sommige bedrijven hebben moeite om de emissiefactoren van de goederen die ze bij leveranciers kopen te bepalen. Dat kan deels te wijten zijn aan bijvoorbeeld complexe relaties met veel verschillende leveranciers. Gegevensbronnen zoals het CDP Leveranciersprogramma, de CEDA-database, IDEMAT, co2emissiefactoren.nl en het GHG-protocol Scope 3 (SBTi) zijn besproken.

Bovendien hebben andere gedeelde uitdagingen te maken met het benaderen van leveranciers om gegevens te verkrijgen en de te volgen koers om leveranciers aan boord te krijgen. Hier komt stakeholderbetrokkenheid aanbod. Alle bedrijven moeten samenwerken met verschillende interne en externe stakeholders tijdens hun duurzaamheidsreis. Hoe meet je de kwaliteit van de relatie met je stakeholder? Het rapport van UN Global Compact Netwerk Nederland over stakeholderinclusie legt een model uit met vier niveaus van betrokkenheid. De niveaus worden bepaald door 4 elementen:

  • Eerste element “Motivatie”: Wat is de reden om met stakeholders in contact te komen?
  • Tweede element “Oriëntatie van stakeholders”: Wat is de relatie of basis om samen te werken met de bedrijven?
  • Derde element “Nagestreefde resultaten”: Bent u bijvoorbeeld op zoek naar validatie of inzichten?
  • Vierde element “Openbaarmaking”: Doet u alleen het verplichte, minimale?

Met dit model in gedachten kregen de deelnemers de kans om hun uitdagingen en kansen te bespreken om hun activiteiten op het gebied van stakeholderbetrokkenheid verder te ontwikkelen. Wat betreft het hoger management bespraken de deelnemers het belang van overtuigende presentaties, regelmatige informatievoorziening en raadpleging van het hoger management, en het effectief gebruik van groepsdruk door te vergelijken met concurrenten.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat te veel kritiek, herhaling, negativiteit of alleen het presenteren van problemen waarschijnlijk verzet zal veroorzaken. Om effectiever samen te werken met collega’s op het gebied van inkoop, is het essentieel om uzelf als duurzaamheidsprofessional te onderwijzen op het gebied van de basisprincipes van inkoop. Andere suggesties die voortkwamen uit de peer-learning discussie waren het invoeren van gezamenlijke doelstellingen voor de afdelingen duurzaamheid en inkoop, en het rekening houden met culturele verschillen wanneer uw stakeholders een andere culturele achtergrond hebben. Samenwerken met stakeholders aan gezamenlijke klimaatdoelen is essentieel.

Neem contact op als uw bedrijf aangesloten is bij United Nations Global Compact en geïnteresseerd is om deel te nemen aan onze peer-learning groep voor klimaatactie. Mail naar swan@unglobalcompact.nl.

Ga naar de inhoud