Rondetafel: Kinderrechten en Bedrijfsleven in Kaart Gebracht 

‘Overheid, pak de voortrekkersrol!’

Op maandag 28-11 kwam een groep belanghebbenden uit verschillende sectoren, waaronder het bedrijfsleven, de overheid, de academische wereld, jeugdleiders, internationale organisaties, en anderen die zich hard maken voor de bescherming van kinderrechten samen op uitnodiging van Save the Children, UN Global Compact en UNICEF.

10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s)

Aanleiding was het 10-jarig jubileum van de Children’s Rights and Business Principles (CRBP’s). Deze zijn gezamenlijk ontwikkeld door Save the Children, UN Global Compact en UNICEF, in overleg met kinderen, bedrijven, investeerders, overheden, het maatschappelijk middenveld, vakbonden, nationale mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. De organisaties brachten onlangs ook het gezamenlijke rapport: Charting the Course: Embedding Children’s Rights in Responsible Business Conduct en een Nederlandse paper daarvan uit. Dit rapport beschrijft de belangrijkste prestaties en thema’s die moeten worden geadresseerd om de impact op kinderen te versnellen door middel van acties van het bedrijfsleven en beleidsbeslissingen.

Wat moeten Nederlandse bedrijven doen? 

De genodigden, waaronder vertegenwoordigers van o.a. de FNV, PostNL, Bugaboo International, ABN AMRO, Tony’s Chocolonely, het Kinderrechtencollectief, de Bond van Adverteerders, Raccoon Games, VNO-NCW, Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK), en het Kennisnet, kregen drie thema’s voorgelegd die betrekking hebben op kinderrechten: internationale waardeketens, de digitale omgeving, en de platformeconomie. Wat volgde waren levendige gesprekken waarin o.a. zorgen werden geuit over de -vaak complexe- aanpak van kinderarbeid in ontwikkelingslanden, maar ook de arbeidsomstandigheden van jonge werknemers van bijvoorbeeld bezorgdiensten die in coronatijd groot zijn geworden in ons land en de behoefte aan onderwijs voor kinderen, ouders, en leraren binnen scholen en de opvoeding rondom digitale geletterdheid.

“Door een gesprek te voeren met allerlei stakeholders samen, vergroot je het bewustzijn dat kinderen op heel verschillende manieren geraakt worden door de activiteiten van bedrijven. Het gaat niet alleen om kinderarbeid, maar ook over armoede, vernieling van de leefomgeving, stress bij ouders en gevaarlijke marketing. We moeten met z’n allen samenwerken om het beter te maken voor kinderen, daar was iedereen het over eens.” Linda van Beek (directeur UN Global Compact Network Netherlands).

Conclusie

Wat als conclusie vooral naar voren kwam is dat de overheid een voortrekkersrol zou moeten nemen in:

  • Het beschermen van kinderrechten;
  • Bedrijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid (en zo nodig maatregelen treffen);
  • Het bewuster maken van de consument van de ‘true price’ van producten en diensten;
  • Verhogen van prijzen op bepaalde producten en diensten om eerlijke productie en handel te waarborgen.

Bedrijven dienen:

  • Kinderrechten in alle schakels van de keten te respecteren en beschermen;
  • Beter kenbaar te maken aan de overheid wat nodig is;
  • Een voorloper durven te zijn op het gebied van eerlijk en duurzaam ondernemen;
  • De rechten van kinderen meenemen in het ontwerp van producten en diensten, en ook kinderen en jongeren zelf te betrekken bij de ontwerpen om mogelijke schade te voorkomen.

En voor alle partijen:

  • Maak kenbaar dat kinderrechten nog dagelijks geschonden worden;
  • Blijf het bespreken en …

Blijf samenwerken!

Ga naar de inhoud