Principles of Responsible Remuneration: de brug tussen purpose en beloning 

Het was een eer om deel te nemen aan het World Economic Forum dit jaar. Tijdens een sessie, die wij mede-organiseerden op 19 januari, lanceerden we onze Principles of Responsible Remuneration (PRR).

Van CEO’s en bestuurders wordt steeds vaker verwacht dat ze een positieve verandering leiden en bijdragen aan een duurzame economie. En dat vraagt ​​om andere beslissingen. De beloning van bestuurders is een hefboom om het gedrag van bedrijven te sturen en is de beste uitdrukking van hun echte prioriteiten.

Waarom zijn de Principles of Responsible Remuneration belangrijk?

We hebben de Principles of Responsible Remuneration ontwikkeld om een ​​positieve wereldwijde transitie te ondersteunen en te versnellen en om vooruitgang op de UN SDG’s te stimuleren. De PRR zijn fundamentele maar pragmatische richtlijnen die bedrijven kunnen ondersteunen in hun transitie naar meer duurzaamheid en het nemen van meer maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Graag deel ik een aantal van de fundamentele overwegingen om de PRR te ontwikkelen. Of eigenlijk, de noodzaak en rationale om dat te doen. Van de 200 grootste economieën ter wereld zijn 157 een bedrijf. Emissies van ondernemingen in de supply chain genereren 60% van alle wereldwijde emissies. Klimaatverandering en aantasting van het milieu kunnen 1,2 miljard banen in gevaar brengen, wat neerkomt op bijna 40% van de wereldwijde beroepsbevolking.

Frederic Barge

Frederic Barge

Managing Director, Reward Value Foundation

De kloof tussen purpose en beloning

Zoals we allemaal weten, is het tegenwoordig gebruikelijk om de schaal van bedrijven als iets negatiefs te zien. Wij vinden dat een verkeerde benadering. Wij denken dat het benutten van de schaalgrootte van bedrijven en de creativiteit en goede intenties van de miljoenen slimme, toegewijde en gedreven mensen die er werken zonder twijfel onze beste kans is om een ​​duurzame en toekomstbestendige economie te realiseren. En bedrijven zelf lijken het daarmee eens te zijn. De meeste stellen zelfs – openlijk – dat ze worden gedreven door een hoger doel dan alleen winst.

Als je echter wereldwijd kijkt naar de incentives die worden geboden aan de top van de meeste grote bedrijven, dan ontstaat er een heel ander beeld. In bijna alle beursgenoteerde bedrijven die wij als Reward Value onder de loep hebben genomen, is er een – soms aanzienlijke – kloof tussen de toezeggingen aan mens en planeet en de resultaten waarvoor de top wordt beloond. Met andere woorden: er is een kloof tussen purpose en beloning.

Principles of Responsible Remuneration als pragmatisch instrument

Van oudsher wordt het beloningsbeleid niet ontworpen, maar meer op basis van gewoonte vastgesteld. Zo is het altijd geweest. Daar word ik echter niet cynisch van, het maakt me juist hoopvol. Er is namelijk geen ‘duistere kracht’ die de kloof creëert. Het is een gewoonte, in combinatie met de angst om als eerste te veranderen.

Met de PRR hebben we een pragmatisch instrument gecreëerd om bedrijven te helpen bij het ontwerpen van beloningen die de top aanmoedigen om ze waar te maken. Een stap voorwaarts op weg naar positieve verandering en de realisatie van de UN Sustainable Development Goals.

Voor meer informatie over de PRR en Reward Value kunt u kijken op: www.rewardvalue.org

Ga naar de inhoud