Het nieuwe normaal: bedrijven moeten met alle stakeholders overgaan tot concrete acties voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Vandaag is de SDG Action Day. Nederland en de 192 andere lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben nog 10 jaar om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen. Tien jaar om een reeks van complexe, wereldwijde uitdagingen op te lossen. Om een gezonde planeet te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties en duurzame groei te realiseren voor iedereen. We moeten daarom in de versnelling. Uit recent onderzoek van de Dutch Sustainable Growth Coalition en het Global Compact Netwerk Nederland blijkt dat niet alleen overheden, maar juist ook bedrijven hier een significante rol in kunnen, moeten én willen spelen. Bedrijven die purpose driven zijn en hun stakeholders inclusief betrekken bij hun business.

Transformatie

Herstel van biodiversiteit, circulair grondstoffengebruik, duurzame landbouw, gelijkheid, inclusiviteit, geen armoede en gezond voedsel voor iedereen: slechts een greep uit de urgente uitdagingen waarvoor we staan. “Ons land neemt hierin verantwoordelijkheid. Dat is zowel een morele plicht als welbegrepen eigenbelang”, zei de Koning afgelopen week nog in de Troonrede. Dit geldt echter niet alleen voor landen, overheden en politici. Het geldt evengoed voor het bedrijfsleven

In Nederland zien we al tal van bedrijven die transformeren naar purpose driven organisaties en werken binnen de kaders van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Het oplossen van wereldwijde uitdagingen zijn bij deze bedrijven integraal onderdeel van het bedrijfsmodel geworden. Het gaat hierbij niet uitsluitend om het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid; het gaat eveneens om het vergroten van hun eigen weerbaarheid en bestaansrecht. Bedrijven creëren meer waarde op de lange termijn als ze hun strategie afstemmen op de maatschappelijke uitdagingen.

Stakeholderinclusiviteit

Van oorsprong Nederlandse bedrijven als DSM, FrieslandCampina, Philips, KPN, Auping en Rabobank hebben laten zien dat het kan: dat duurzaamheid wordt ingebed in de formele organisatiestructuur en -cultuur, stakeholderbetrokkenheid expliciet wordt meegenomen in besluitvorming op bestuursniveau en dat duurzaam gedrag tastbaar, zichtbaar en meetbaar wordt gemaakt. Opvallend is dat deze bedrijven hun interne transformatie niet ‘alleen’ kunnen doorstaan. Stakeholderinclusiviteit is hierbij cruciaal. De tijd dat uitsluitend aandeelhouders betrokken werden bij besluitvorming is voorbij. Medewerkers, toeleveranciers, afnemers, klanten en de maatschappij: ze dragen allemaal bij aan de license to operate van een bedrijf.

Nederlands voorbeeld

Met je stakeholders de dialoog aangaan is voor Nederlandse ondernemers een tweede natuur. Met hen concrete activiteiten voor een betere wereld ondernemen, is de volgende stap die nu door veel bedrijven wordt genomen. Bedrijven zetten bijvoorbeeld in op cultuurprogramma’s voor medewerkers, concrete KPI’s (Key Performance Indicators) voor hun duurzaamheidsdoelen en publiek-private samenwerkingen voor meer impact. Bovendien zijn er steeds meer bedrijven die het Nederlandse voorbeeld volgen: zij werken stakeholderinclusief en leggen daarbij verantwoording af aan de maatschappij. Deze transparantie is cruciaal om daadwerkelijk positieve impact te maken en negatieve impact te verkleinen.

Samen sneller vooruit

Juist nu de regering haar plannen voor een groen herstel na de coronacrisis heeft gepresenteerd, is het voor het bedrijfsleven belangrijk dat ze doorschakelt en versnelt; door ervaringen met elkaar te delen en duurzame ambities onderling te stimuleren. Kansen die de wereldwijde uitdagingen bieden kunnen gezamenlijk worden benut door het Nederlandse, purpose driven bedrijfsleven.

Het nieuwe normaal

Stakeholderinclusiviteit binnen bedrijven is naar onze mening de sleutel tot de benodigde versnelling om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen tijdig te kunnen behalen. Hoe meer inclusiviteit, hoe groter de versnelling, hoe groter de positieve impact. De tijd van enkel praten is voorbij. We moeten het de komende 10 jaar gaan doen. Samen concrete actie ondernemen met een hoger doel; door ons allen, voor ons allen. Voor een duurzame welvaart en kansen voor iedereen. Dat is wat ons betreft ‘het nieuwe normaal’.

Jan Peter Balkenende is voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition.
Jan-Willem Scheijgrond is voorzitter van het Global Compact Netwerk Nederland.

De onderzoeken ‘Stakeholder Inclusion as Accelerator for the Sustainable Development Goals’ en ‘Internal Transformation to a Purpose-Driven Organisation’ waar dit opiniestuk op is gebaseerd, zijn te lezen op www.dsgc.nl en www.gcnetherlands.nl.

Ga naar de inhoud