Ontmoet het nieuwe bestuurslid; Jenny Wassenaar van Trivium Packaging 

Trivium Packaging “Trivium” is een wereldwijde voorloper in metalen verpakkingen en levert aan enkele van ’s werelds bekendste merken. Ze bieden internationale klanten innovatieve en duurzame verpakkingsoplossingen, ondersteund door schaalbare wereldwijde productie en uitstekende klantenservice. Bij Trivium nemen ze klimaatacties op in drie pijlers die de naam en Latijnse woord Trivium vertegenwoordigen en staat voor “De drie wegen die samenkomen”: Klant, Planeet en Mensen.

Jenny Wassenaar, het nieuwe bestuurslid van Global Compact Netwerk Nederland, is Chief Sustainability Officer bij Trivium Packaging.

Trivium Packaging en hun duurzaamheidsreis

De Sustainable Development Goals zijn onderdeel van Trivium Packing’s DNA. Het worden van een ‘kampioen in circulariteit’ is hoe zij hun duurzaamheidsstrategie definiëren met het ultieme doel de partner te worden als het gaat om kwaliteit en duurzame verpakkingen. Een kampioen zijn in circulariteit betekent het zijn van een pionier op het gebied van verandering en samenwerkingen aangaan met betrokkenen die hulpmiddelen beschermen, bevorderen en behouden.

Jenny Wassenaar

Jenny Wassenaar

Chief Sustainability Officer, Trivium Packaging

“De wereld heeft verpakkingen nodig. Producten die we kopen moeten geproduceerd worden, voedsel dat we consumeren met bewaard worden en onze geliefde merken moeten manieren vinden om op te vallen in de overvolle schappen. Echter mogen onze behoefte aan veiligheid, gemak en verscheidenheid niet ten koste gaan van toekomstige generaties en hun vermogen om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik ben ervan overtuigd dat kwalitatieve verpakkingen niet op gespannen voet hoeft te staan met onze planeet. Met onze teams bij Trivium werken we hard om dit dag in dag uit opnieuw te bewijzen. In het belang van onze klanten, planeet en mensen.”

Aan het begin van een kampioen in circulariteit staan drie pijlers die de waardeketen beslaan. Voor elke pijler hebben ze ambitieuze doelen gesteld die ze voor 2030 willen behalen. Een voorbeelden hiervan zijn dat ze hun energieverbruik en emissies bijhouden, recycle percentages maximaliseren, het gebruik van secundaire verpakkingsmaterialen optimaliseren, afval op je juiste manier beheren en watergebruik beperken.

Trivium Packaging is in 2021 aangesloten bij de UN Global Compact. Zij zijn gecommitteerd aan de Tien Principes and focussen zich op 8 verschillende SDG’s: 4 – Kwaliteitsonderwijs; 5 – Gendergelijkheid; 6 – Schoon water en sanitair; 8 – Eerlijk werk en economische groei; 9 – industrie, innovatie en infrastructuur; 12 – Verantwoorde consumptie en productie; 13 – Klimaatactie; en 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Wassenaar gelooft dat – door aan te sluiten bij UN Global Compact – ze hun duurzame ontwikkeling wereldwijd kunnen opschalen en trachten te leren van en bij te dragen aan het internationale netwerk en de beschikbare middelen.

Wassenaar denkt dat het erg ambitieus is om te werken aan 8 van de doelen. Echter, door het combineren van hun materialen en acties die ze nemen als organisaties streven ze ernaar om alle ambities waar te maken. Trivium Packaging maakt het meeste impact op SDG 9, 12 en 13.

Trivium Packaging creëert, naast de wisselende activiteiten op de werkvloer, rapporten die beschikbaar zijn voor hun klanten.

In hun jaarlijkse enquête over de perceptie van consumenten van duurzame verpakkingen genaamd ‘Global Buying Green Reports’. Samen met Boston Consulting Group, heeft Trivium Packaging meer dan 15,000 consumenten in Europa, Noord-Amerika en Zuid-Amerika geïnterviewd.

“We streven naar een volledig circulaire economie, waarin materialen in eindeloze loops van gebruik en hergebruik worden gehouden. Door tijdig inzichten te delen die klanten en consumenten kunnen helpen bij het maken van beter geïnformeerde duurzame aankoop keuzes, zetten we de volgende stap in de richting van echte circulariteit.”

Aan de hand van deze interviews onderzoeken ze hun waarden en gedrag met betrekking tot duurzaamheid en verpakkingen. De enquête geeft inzicht in de bereidheid van consumenten om te betalen voor milieuvriendelijke verpakkingen en de perceptie van consumenten van verpakkingsmaterialen.

In toekomst wilt Wassenaar meer aandacht besteden aan SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken – en 5 – Gendergelijkheid. Door zich aan te sluiten bij UN Global Compact kunnen ze hun netwerk uitbreiden en actief worden buiten hun sector. Om gendergelijkheid te bevorderen werkt Trivium Packaging aan het creëren van een balans tussen mannen en vrouwen in de fabrieken. Dit is een uitdaging omdat er meer mannen dan vrouwen werken in de fabrieken. Hierdoor hebben we een Diversiteit en Inclusie Raad samengesteld. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid om handvatten aan te reiken op hoe ze het anders kunnen doen in de toekomst.

Wassenaar’s persoonlijke duurzaamheidsreis

Wassenaar streeft ernaar om óók in haar privéleven bij te dragen aan de SDG’s. Als moeder van 4 kinderen, wilt ze hen meegeven om duurzame beslissingen te nemen. Sinds kort eet het gezin vegetarisch en zijn ze bewust bezig met hun CO2-voetafdruk. Gezamenlijk kopen ze tweedehands, dit kan zowel kleding als meubels zijn.

Daarnaast hebben Wassenaar en haar gezin vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Ze begrijpen dat ze niet alle problemen in de wereld kunnen oplossen, maar ze kunnen wel elke dag kleine stappen zetten om veranderingen door te voeren die bijdragen aan sociale en duurzame uitdagingen.

“Be courageous and be kind”

Wassenaar zegt: “Mijn advies is altijd: “Be courageous and be kind”. Als je je niet uitspreekt, als je iets ziet dat je wilt veranderen, voer die verandering dan door of onderzoek wat je kunt doen om die verandering mogelijk te maken. Wacht niet af en hoop dat de toekomst vanzelf zal veranderen, want dat zal niet gebeuren.”

Ga naar de inhoud