Mpanzu Bamenga wint de mensenrechtenprijs

Elk jaar reikt het College voor de Rechten van de Mens op de Internationale Dag van de Mensenrechten een prijs uit aan een voortrekker die zich op bijzondere wijze inzet voor mensenrechten.

Dit jaar had het College de schijnwerpers op belangrijke voortrekkers in de strijd tegen racisme. De winnaar is iemand die impact heeft gemaakt op gebied van bestrijding van racisme. Als onderdeel van de prijs biedt het College de winnaar een netwerk en platform aan om samen racisme te bestrijden.

De prijs is op 10 december 2021 uitgereikt. Dit jaar is deze gewonnen door Mpanzu Bamega. Maak kennis met Mpanzu en zijn werk.

 

Wil je jezelf voorstellen?

“Mijn naam is Mpanzu Bamenga, een voorvechter van fundamentele waarden en mensenrechten. Ik werk als coördinator en teammanager van de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Wij werken samen met Rijkspartners, gemeentelijke en maatschappelijke partners aan bestendig perspectief (terugkeer naar land van herkomst, doormigratie of verblijf in Nederland) voor ongedocumenteerden door regie te voeren, toezicht te houden, de samenwerking te organiseren, onderzoek te verrichten en de voortgang en resultaten van de uitvoering van het beleid te monitoren. In de periode waarin we werken aan bestendig perspectief krijgen de ongedocumenteerden opvang, participatie en begeleiding. Verder ben ik Gemeenteraadslid in Eindhoven, coördinator en Mede-oprichter van Inclusion Leaders Network (Incleaders) en Bestuurslid bij het SDG Leaders Network.

“Iedereen verdient een eerlijke kans om aan een mooie toekomst te bouwen.”

Ongeveer een half jaar geleden ben je samen met collega’s de rechtszaak begonnen tegen de Staat om etnisch profileren illegaal te maken. Hoe staat het nu met deze rechtszaak en wat zijn jullie vervolg stappen?

“In april 2018 ben ik staande gehouden op Eindhoven Airport. In juni 2018 heb ik een klacht ingediend. In november 2018 was de zitting. In januari 2019 is mijn klacht gegrond verklaard. In februari 2020 zijn wij de rechtszaak begonnen tegen de Staat. In juni 2021 was de zitting. In september 2021 was de uitspraak. We gaan deze maand in hoger beroep. Ik verwacht binnen 9 maanden een zitting en hopelijk voor het einde van het jaar 2022 een uitspraak. Afgelopen november heeft de marechaussee te kennen gegeven dat ze willen stoppen met etnisch profileren. Dit is een mooie stap voorwaarts. Ik juich het toe en hoop dat andere uitvoeringsorganisaties een voorbeeld hieraan nemen. Hiermee is etnisch profileren nog niet volledig verbannen. De rechter legitimeert het, de marechaussee geeft aan dat ze het fijn vinden, ook al willen ze ermee stoppen, dat ze de ruimte hebben om het wel te kunnen doen, en er geldt nog steeds geen algemeen verbod. Dit alles zijn redenen genoeg om door te gaan met de strijd tegen etnisch profileren. Eind november heb ik de oproep gedaan aan Tweede Kamerleden om een einde te maken aan etnisch profileren tijdens het rondetafelgesprek over etnisch profileren en in 2022 willen wij in hoger beroep het Gerechtshof in Den Haag verzoeken om een algemeen verbod in te stellen en op die manier een einde maken aan etnisch profileren door de Kamer.”

 

Hoe ziet een inclusief Nederland er voor jou uit?

“Nederland die volledig gebruik maakt van de diversiteit van de samenleving en potentie van alle burgers. Nederland waarin iedereen zichzelf mag zijn, mee mag doen en mee mag beslissen. Nederland waarin iedereen rechtvaardig en gelijkwaardig wordt behandeld, ongeacht kleur, geslacht, geaardheid en godsdienst. Iedereen verdient een eerlijke kans om aan een mooie toekomst te bouwen.”

Ga naar de inhoud