Mobiliteit voor de toekomst van onze planeet

Mobiliteit is het vermogen om mensen en goederen te verplaatsen van plek naar plek (zoals tussen landen of steden), met een doel. Schone, innovatieve en efficiënte mobiliteit is hierbij cruciaal voor het behalen van de SDG’s.

SDG 7 – Om onze uitstoot, vervuiling en afhankelijkheid van olie te verminderen moeten we schonere oplossingen onderzoeken in plaats van fossiele brandstoffen. Elektrische auto’s die op groene stroom rijden zijn een goed alternatief.

SDG 9 – Het is noodzakelijk om een duurzame en efficiënte transportinfrastructuur te creëren. Dit bevat onder andere laadinfrastructuur, elektrische wagenparken en intelligente transportsystemen.

SDG 11 – Duurzame mobiliteit is de sleutel tot welvarende gemeenschappen in onze steden. Het vermindert niet alleen congestie en drukte maar verbetert ook de leefbaarheid.

SDG 13 – Schone mobiliteit van mensen en goederen speelt een cruciale rol in globale strategieën voor de afname van broeikasgassen.

De meeste organisaties die zijn aangesloten bij de UN Global Compact zien transport en mobiliteit als één van de kernactiviteiten van hun organisatie, en daarnaast ook als een gelegenheid om hun ecologische voetafdruk te verminderen. We zien veelbelovende trends rondom de toekomst van mobiliteit. Dat komt doordat de technologie het mogelijk heeft gemaakt om te innoveren op het gebied van mobiliteit.

Meer keuzes: Mobiliteit zal in de toekomst vooral gaan over keuzevrijheid: als resultaat van nieuwe transport alternatieven die comfortabel, efficiënt, en kostenbesparend zijn, kunnen mensen steeds meer keuzes maken over hoe ze zich willen verplaatsen. Deze technologie beïnvloedt vrijwel alle vervoerswijzen, waardoor er een wereld van mogelijkheden opent: denk bijvoorbeeld aan een e-vliegtuig met een autonome taxi.

Naadloos reizen: Met behulp van real-time data, connectiviteit, en universele digitale betaalsystemen is het mogelijk om moeiteloos te kunnen plannen, boeken, bellen en betalen op verschillende geïntegreerde manieren. Het is bijvoorbeeld nu in Nederland mogelijk om in het openbaar vervoer met een pinpas in te checken, waardoor je geen extra pas nodig hebt om te kunnen reizen.

Geconvergeerde eigendoms- en gebruiksmodellen: Nieuwe verbeteringen en oplossingen zorgen ervoor dat huidige bedrijfsmodellen worden gecombineerd. Integraties van zelfrijdende auto’s (o.a. car sharing) en auto’s met chauffeurs (o.a. taxi’s) worden mogelijk, en ook multifunctionele voertuigen (bijvoorbeeld een bezorgauto die ook functioneert als taxi). Gedeelde gegevens en slimme contracten maken nieuwe ruimte voor flexibele lease- en beleidsmogelijkheden.

Voorbij de oppervlakte gaan: De steden van de toekomst raken meer overbelast, met name op wegen, waardoor er steeds wordt gezocht naar nieuwe en betere oplossingen. Luchttaxi’s, elektrische boten en autotunnels zijn nog maar het begin. Kaarten, verkeersbeheer, stations en routes worden allemaal uitgebreid. Het resultaat? Steden worden driedimensionaal. 

Geoptimaliseerd: Om slim gebruik te kunnen maken van de beperkte ruimte die we hebben in onze steden is het noodzakelijk om oplossingen te vinden waar ze het meest nodig zijn. Het kan zo simpel zijn als het verminderen van personenauto’s die niet vaak worden gebruikt of overstappen naar kleinere auto’s zoals lichte elektrische voertuigen in plaats van grote dieselbussen. Alle overige vormen van transport moeten daarnaast voldoen aan verschillende eisen (zoals energie- en kostenefficiëntie, een laag geluidsniveau, veiligheid, toegankelijkheid en Co2-neutraliteit).

Over de auteur

Rajarshi Rakesh Sahai is een business en thought leader met veel ervaring op het gebied van elektrische voertuigen, slimme steden, energie en bedrijfsstrategie. Met veel succes heeft hij leidinggegeven aan verschillende organisaties die verbeteringen zochten rondom transport en mobiliteit.

 

Photo credits: Salzburg Global Seminar/Christian Streili

Ga naar de inhoud