Mijn naam is Linda van Beek, 39 jaar en ik woon samen met mijn man en drie kinderen in Breda.

‘Ask not what the society can do for you – ask what you can do for the society’, zijn de beroemde woorden die voor mij leidend zijn. Van jongs af aan, op lokaal niveau via de medezeggenschapsraden in het onderwijs en later als gemeenteraadslid. En op wereldschaal; door mijn werkzaamheden bij de Europese Unie en bij de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, waarbij ik de laatste zeven jaar verantwoordelijk was voor de internationale afdeling. Hierbij heb ik me ingezet voor een optimaal internationaal ondernemingsklimaat die er voor moet zorgen dat Nederlandse ondernemers met hun kennis en kunde optimaal een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen elders in de wereld. Ik heb hierbij gezien dat de Sustainable Development Goals een geweldige inspiratiebron zijn voor ondernemers die de impact van hun onderneming op de wereld als centraal uitgangspunt nemen. En het maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt daarvoor aan de basis met de 10 UN Guiding Principles. Ook heb ik vanuit mijn werk vele ondernemers mogen ontmoeten bij handelsmissies die met zeer ingenieuze oplossingen hadden bedacht op het vlak van bijvoorbeeld gezondheidszorg, energie, voedsel en water met grote impact op de maatschappij. Ik ben er trots op dat ik vanuit die functie een bijdrage heb mogen leveren aan een aantal mijlpalen, zoals de verbinding tussen hulp en handel, de IMVO convenanten en professionalisering van de handelsbevordering en het exportfinancieringsinstrumentarium waardoor ondernemers beter toegang kunnen krijgen tot verre markten.

Ik heb vanuit die functie ook gezien dat er stevig gebouwd is aan het Global Compact Netwerk Nederland, met grote verdiensten vanuit leden, bestuur en ook van mijn voorganger Eppy Boschma. Vele interessante verdiepende bijeenkomsten, waardevolle publicaties, het Young Professionals Program en nog veel meer. Ik kijk er naar uit om met u verder te bouwen aan het Global Compact Netwerk Nederland en u hiermee te ondersteunen in uw bijdrage aan een duurzame wereld en de duurzame ontwikkelingsdoelen. Graag ontmoet ik u spoedig en ik ben benieuwd naar al uw ambities en wensen!

Ga naar de inhoud