Klimaateducatie: aanpak om het bewustzijn te vergroten en duurzamere gedragspatronen te realiseren 

Gabriela Henriques

YPP Program Manager, Global Compact Network Netherlands

Gabi Aubin

Global Goals Project Manager, Global Compact Network Netherlands

Klimaateducatie wordt steeds meer gezien als een belangrijk instrument in de strijd tegen klimaatverandering. In Nederland werd in 1988 het eerste nationale milieu-educatiebeleid gelanceerd. De nadruk ligt op de voorlichting aan kinderen en de jongere generatie over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering, hen bewuster maken en hun houding en gedrag te veranderen in de richting van duurzame gedragspatronen.

Wanneer we onze opleiding verlaten stoppen we niet met leren. Onderwijs is een voortdurende reis, en klimaateducatie moet een onderdeel hiervan blijven. Het kan jong beginnen door onze kinderen voor te lezen, het in toenemende mate op te nemen in het lesmateriaal van scholen en de dialoog aan te gaan met leraren en professoren.

Ondanks deze proactieve benaderingen om de kennis van jongeren over klimaat te vergroten, kan men kan stellen dat deze aanpak niet voldoende is. De klimaatkennis van (alle) burgers en vooral van bedrijven moet worden vergroot.

Aangezien het bewustzijn van bedrijven vergroot over hun impact op het milieu, is het van cruciaal belang om dit te bevorderen. Dit kan door de invoering van duurzame praktijken en de integratie van de SDG’s in de bedrijfsstrategie te stimuleren. Het is bewezen dat deze aanpak op de lange termijn winstgevend is, mits correct uitgevoerd. Global Compact Netwerk Nederland streeft ernaar dit bewustzijn te bevorderen en bedrijven aan te zetten tot duurzamer te handelen. Zoals eerder benoemd, leren houdt nooit op en bij Global Compact Netwerk Nederland ondersteunen we deze ambitie door het aanbieden van verschillende middelen, programma’s, zoals het Young Professionals Program, en engagement mogelijkheden om meer te leren over het klimaat en hoe je duurzaamheid kan implementeren in de organisatie.

Je kunt academy sessies volgen zoals ‘How to Account for your Scope 1, 2 and 3 Emissions’, ‘How to Set a Science-Based Target’ en ‘Delivering on Net-Positive Water Impact for Growth and Resilience’ en nog veel meer om je klimaatkennis te verbreden en je toolkit voor klimaateducatie aan te scherpen.

Als we willen blijven binnen de 1.5 ℃ doelstelling, zal dit steeds belangrijker worden. De huidige en toekomstige business leaders moeten worden uitgerust met de kennis en ambitie om verandering teweeg te brengen.

Hoewel de bewustwording van de klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu van cruciaal belang is, heeft zij ook geleid tot een belangrijk fenomeen dat “eco-angst” of “klimaatangst” wordt genoemd. Uit een wereldwijd onderzoek is onlangs gebleken dat ongeveer 80% van de jongeren zich zorgen maakt over de klimaatverandering, en 59% maakt zich zelfs grote zorgen. Klimaatangst gaat samen met emoties als bezorgdheid, wanhoop, verdriet en hoop. Hoewel bewustmaking door middel van onderwijs belangrijk is, versterkt klimaatangst ook de behoefte van burgers, bedrijven en regeringen om te worden uitgerust met de kennis en instrumenten om actie te kunnen ondernemen en wanhoop om te zetten in hoop en verandering.

Ga naar de inhoud