Kan efficiënt waterbeheer duurzame inkomsten en merkbekendheid genereren?

Julia Kondrateva

Event Manager, Global Compact Network Netherlands

Water speelt een belangrijke rol in ons leven, waar iedereen – privé of in een (inter)nationale onderneming – bijdraagt aan de totale duurzaamheidscyclus. De aanpak is circulair: efficiënte waterprocessen, zoals optimalisatie van het dagelijks verbruik en hergebruik van water, helpen om het energieverbruik voor waterbehandeling (1), de CO2-uitstoot te verminderen (2) en uiteindelijk de wereld naar algemene duurzaamheid te leiden (3).

VN SDG 6 richt zich expliciet op de beschikbaarheid en het duurzame beheer van water voor iedereen. De United Nations Global Compact, dat zijn 19.500 leden bewuster maakt van waterefficiëntie, geeft aan dat het nu de tijd is voor bedrijven om hun prestaties op het gebied van waterbeheer te evalueren. Zo kunnen wereldwijde uitdagingen aangepakt worden en uiteindelijk relevant te blijven.

De vraag is: hoe kunnen bedrijven – in de begin- of gevorderde fase – waterefficiëntie creëren die leidt tot een positieve duurzame verandering? Het antwoord is complex, aangezien de watervoetafdruk van bedrijven bestaat uit het water dat wordt gebruikt tijdens het hele productieproces van goederen of diensten – van toeleveringsketenproces tot het bij de eindgebruikers of consumenten aankomt.

Alvorens tot actie over te gaan, moeten organisaties inzicht krijgen in de beweegredenen en voordelen van effectief waterbeheer. We kunnen deze onderverdelen in zuiver economische (of financiële) en bijna-financiële redenen.

 

Economische motieven en middelen tot succes

Om te beginnen moeten bedrijven hun dagelijkse bedrijfsvoering onder de loep nemen en enkele eenvoudige en toegankelijke maatregelen treffen. We denken hierbij aan waterefficiënte apparaten die waterlekken opsporen of verhelpen, zoals: regenwateropvangtoestellen, apparatuur met ecolabel, douches met een laag volume, watersensoren, enzovoort. Volgens recente gegevens kunnen bedrijven tot 30% op hun wateruitgaven besparen door deze eenvoudige en goedkope maatregelen.

Op weg naar een hoger niveau van bewustzijn en waterbeheer verklaren een aantal leden van het UN Global Compact, zoals Heineken, Royal DSM en anderen, dat zij niet alleen het waterverbruik wereldwijd verminderen, maar ook circulair omgaan met water door middel van hergebruik en recycling. Het Nederlandse overheidsportaal geeft aan: “bedrijven hun water zo schoon mogelijk moeten maken voordat ze het in het riool lozen. Ze moeten ook maatregelen nemen om het water zo min mogelijk te vervuilen”. 

Afhankelijk van de situatie in het land en de lokale vraag kan afvalwater worden gezuiverd voor irrigatie of industrieel gebruik waarbij geavanceerde technologieën worden toegepast – zoals nullozing van vloeistoffen en andere. Bij het hergebruik van water is het nuttig publiek-private partnerschappen voor waterbehandeling op te zetten en gedetailleerd verslag uit te brengen over water en energie. 

Volgens het laatste CDP Global Water Report 2020 kan het gebruik van innovatieve technieken aanzienlijke voordelen opleveren. Zo bedroeg de maximale totale waarde van watergerelateerde kansen die via CDP werden gerapporteerd, 711 miljard dollar.

 

Beeldvorming, middelen en resultaten

Het is nu duidelijk welke financiële resultaten bedrijven kunnen bereiken door efficiënt waterbeheer. Afgezien van de numerieke waarden, worden zij ook onderdeel van een duurzaam-minded gemeenschap met duurzaamheid verankerd in hun missie.

Moderne bedrijven creëren – door middel van jaarverslagen, statements en watergerelateerde programma’s – loyaliteit onder hun 1e, 2e en 3e laag stakeholders: werknemers, klanten, partners, en anderen.

Deelname aan wereldwijde waterprogramma’s, zoals het CEO Water Mandate – een initiatief van het UN Global Compact dat bedrijfsleiders mobiliseert op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en de Sustainable Development Goals – creëert gelijkgestemde gemeenschappen van bedrijfsleiders en versterkt het merkimago. In Nederland hebben al vijf organisaties die zich hebben aangesloten bij Global Compact, te weten Aequator Groen & Ruimte, Akzo Nobel, Heineken, Royal DSM, en Royal Philips, zich aangesloten bij het CEO Water Mandate. Het behoeft geen betoog dat actieve bedrijven meer kans hebben om investeringen, aandacht van de media en NGO’s aan te trekken en daardoor meer partnerschappen en (nieuwe) zakelijke kansen te creëren.

Om bekendheid rondom dit onderwerp te vergroten, werkt Global Compact Netwerk Nederland op 12 mei 2022 samen met Closer Cities voor een Water-Energy-Food Nexus conferentie in Almere, over systeembenadering met betrekking tot water, energie en voedsel.

Global Compact Netwerk Nederland ziet watergerelateerde doelstellingen van bedrijven als een belangrijke bijdrage aan 17 Sustainable Development Goals. Wij moedigen organisaties aan watervoorraden te beschermen om op korte en langere termijn waarde te creëren, duurzame inkomsten te genereren en de merkwaarde te vergroten door gezonde relaties met stakeholders.

Ga naar de inhoud