Is uw bedrijf klaar om een ​​einde te maken aan geweld tegen vrouwen? Doe mee met de Orange the World campagne

Belangrijkste feiten over geweld tegen vrouwen

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Wereldwijd sterven dagelijks 137 vrouwen door geweld van een familielid, partner of ex, en heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld. Helaas is de situatie niet veel beter in Nederland, waar bijna 1 op de 4 vrouwen enige vorm van seksueel misbruik of geweld ervaart.

Hoe het bedrijven beïnvloedt

Er is geen twijfel dat geweld tegen vrouwen bedrijven treft. Ten eerste gebeurt het tijdens kantooruren. 61% van de werkende vrouwen in Nederland heeft te maken gehad met seksuele intimidatie en 30% heeft te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Bovendien heeft geweld buiten kantooruren invloed op met wie we zaken doen. Aangezien 1 op de 5 vrouwen te maken heeft met partnergeweld, zijn veel van onze medewerkers, collega’s, cliënten en consumenten slachtoffer van een gewelddadige situatie. Dergelijk geweld brengt enorme sociale en economische kosten met zich mee: vrouwen kunnen te maken krijgen met isolement, arbeidsongeschiktheid, loonverlies, gebrek aan deelname aan reguliere activiteiten en beperkte mogelijkheden om voor zichzelf en hun kinderen te zorgen.

Orange the World campagne

Het beëindigen van geweld tegen vrouwen is daarom niet alleen de juiste keuze, maar ook de slimme keuze voor bedrijven. Gelukkig staat de UN Women’s Orange the World campagne voor de deur. Deze wereldwijde jaarlijkse campagne biedt bedrijven, lokale overheden en andere maatschappelijke organisaties hulpmiddelen om geweld tegen vrouwen te helpen beëindigen. Het gaat van start op 25 november met de Internationale Dag tegen Geweld en eindigt op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Deelnemen aan de campagne is een geweldige manier om je als bedrijf solidair te tonen en geweld tegen vrouwen te veroordelen. De Business Toolkit van Orange the World schetst 14 acties die bedrijven in Nederland kunnen ondernemen om bewustzijn te creëren, ondersteuning te bieden aan medewerkers en klanten en zich te committeren aan bestaande initiatieven om gendergelijkheid te bevorderen, bijvoorbeeld door ondertekenaar te worden van de Women’s Empowerment Principles. Donaties aan de campagne zijn ook van harte welkom.

Hoe uw bedrijf kan deelnemen

Ben je enthousiast geworden om met jouw bedrijf deel te nemen aan Orange the World, maar weet je nog niet waar je moet beginnen? Kom donderdag 20 oktober van 9.30-10.30 uur naar de speciale informatiesessie van UN Women Nederland. Inschrijven kan via deze linkGlobal Compact Netherlands is dankbaar voor de mogelijkheid om deel te nemen aan dit webinar om bedrijven verder aan te moedigen om aan de campagne mee te doen.

Ga naar de inhoud