Interview met Amelia Lopez Huix: ‘Gendergelijkheid is van groots belang voor elke organisatie die relevant wilt blijven in de economie van de 21e eeuw’

Gisteren, 17 januari 2022, was het begin van het Wereld Economisch Forum (WEF) in Davos. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt virtueel gehouden dankzij COVID-19. Tijdens het WEF vindt een reeks virtuele plenaire sessies plaats. Een daarvan is de Virtual Equality Lounge. Vandaag, 18 januari 2022, om 16.30 uur GMT is de sessie ‘How to Advance Women’s Leadership in Male-Dominated Industries’. Amelia Lopez Huix, Target Gender Equality Implementation Partner bij Global Compact Network Nederland, is de moderator.

 

Virtuele sessie ‘Hoe het leiderschap van vrouwen in door mannen gedomineerde sectoren te bevorderen’.

De Female Quotient’s Equality Lounge @ Davos is een flagship event. Gedurende drie dagen komen managers uit het bedrijfsleven en wereldleiders bijeen om mondiale uitdagingen te bespreken, zoals gendergelijkheid, gelijke beloning, de toekomst van werk en klimaatverandering. Tijdens de sessies zullen de sprekers de huidige stand van zaken op het gebied van wereldwijde gelijkheid evalueren en zich richten op oplossingen die de kloven zullen dichten en de industrieën naar een meer rechtvaardige toekomst zullen leiden. (Bekijk het volledige programma hier)

De sessie ‘How to Advance Women’s Leadership in Male-Dominated Industries’ wordt georganiseerd door het UN Global Compact. In deze sessie komen leiders van lokale netwerken van UN Global Compact bijeen die het Target Gender Equality programma implementeren. Tijdens deze sessie zullen vrouwelijke leiders uit diverse sectoren vertellen hoe zij persoonlijk stereotypen hebben aangepakt en hun oplossingen delen voor vragen als: Hoe kun je realistische maar ambitieuze doelen stellen voor vrouwelijk leiderschap wanneer de participatie van vrouwen in het personeelsbestand extreem laag is? Hoe zorg je voor flexibiliteit als thuiswerken geen optie is? Hoe kun je anticiperen op tegenreacties en mannelijke leidinggevenden en collega’s op een zinvolle manier bij het beleid betrekken?

 

Begin Lopez Huix’s werk op gender gelijkheid

‘Als dochter van een werkende moeder en opgevoed met het besef dat mijn kansen als vrouw mogelijk in het gedrang kunnen komen door maatschappelijke verwachtingen, groeide ik op als een meisje dat gedreven werd door een sterke, veerkrachtige en holistische benadering om verschillende kansen aan te grijpen die mij mogelijkheden boden om mezelf te ontwikkelen in een empowerende context. Met die instelling werd ik Spaans zwemkampioen en zwemster op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992. Later ontwikkelde ik mijn professionele carrière bij Honeywell INC, waar ik de Europese IT Directeur was.

Mijn werk voor gendergelijkheid begon toen ik moeder werd. Nadat ik het leven en carrière vol kansen had ervaren, kreeg ik te maken met het systemische verschijnsel dat de “motherhood penalty” wordt genoemd. De “motherhood penalty” is de sterke daling van het inkomen van vrouwen na de bevalling. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Vaak blijven vrouwen hierdoor voor de rest van hun carrière vastzitten aan een lager inkomen.

Op dat moment besloot ik niet alleen een groot voorvechter van vrouwenrechten te worden, maar ook een nieuw carrière pad te kiezen en bij de Verenigde Naties te beginnen als deskundige en adviseur op het gebied van gendergelijkheid. In 2010 werd ik lid van mijn eerste VN-Commissie inzake de positie van de vrouw om actief deel te nemen aan de wereldwijde dialogen voor economische en sociale beleidsinterventies op landelijk niveau. Sindsdien heb ik mij volledig ingezet om de voortgang van de gendergelijkheidsagenda te ondersteunen door te werken voor verschillende Ministeries van Economische Zaken en VN-agentschappen, met name bij de IAO, UN Women en de UN Global Compact.

Sinds 2015, met de lancering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, is mijn werk voor SDG5 – gender gelijkheid – gericht op het ondersteunen van bedrijven bij de ondertekening en implementatie van de WEP’s (Women Empowerment Principles). Momenteel ondersteun ik Global Compact Netwerk Nederland bij het faciliteren van het Target Gender Equality programma.

Mannen kunnen een bondgenoot zijn voor gendergelijkheid

Door in te zien dat gendergelijkheid business betekent. In die zin begrijpen steeds meer bedrijven, met name CEO’s en leidinggevenden, dat gendergelijkheid niet alleen een morele plicht is, maar ook direct gekoppeld is aan bedrijfsprestaties.

Meer dan ooit is er behoefte aan gedurfde acties om de vertegenwoordiging en het leiderschap van vrouwen in het bedrijfsleven te vergroten. De publieke steun voor gendergelijkheid vanuit het bedrijfsleven is sterker dan ooit: meer dan 8000 bedrijfsleiders hebben de verklaring van de CEO’s ter ondersteuning van de Women’s Empowerment Principles ondertekend, en 85% van de CEO’s is het er desgevraagd mee eens dat “de participatie en het leiderschap van vrouwen in het bedrijfsleven een kritieke factor voor de bedrijfsprestaties is”.

%

of the ender diverse companies are more likely to have financial returns above their respective national industry means;

%

of the boardrooms are gender-balanced, enterprises are more likely to have improved business outcomes.

De verandering van binnenuit ondersteunen

Lopez Huix is geïnspireerd door nieuwe wetgevingen en inspanningen in dit verband, vooral in het verhaal dat gendergelijkheid essentieel is voor duurzaam ondernemen. Meer en meer bedrijven integreren gendergelijkheid niet langer dan een op zichzelf staand agendapunt naast Human Resources, enkel en alleen om nieuw talent aan te trekken, maar in de mainstream van diversiteits-, gelijkheids- en inclusiestrategieën die de impact van programma’s en initiatieven op alle bedrijfsniveaus trachten te maximaliseren, om innovatie, welzijn, teambuilding en zeer positieve bedrijfsresultaten te bewerkstelligen voor bedrijven die ten volle rekening houden met de behoeften van hun werknemers en klanten.

In die zin creëren bedrijven nieuwe figuren, zoals de Chief Diversity and Inclusion Officers. De boodschap van Lopez Huix aan leidinggevenden en managers die willen werken aan gendergelijkheid binnen hun organisatie is om samen aan die missie te beginnen, om de verandering van binnenuit te ondersteunen, met het begrip dat diversiteit, gelijkheid en inclusie er zijn om te blijven. Het is er niet om tegengestelde verschillen te creëren tussen divers talent, maar om samen leiding te geven aan het creëren van eerlijke en gelijke kansen voor iedereen.

Een strategische en doelbewuste benadering van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie is onontkoombaar voor elk bedrijf dat competitief wil blijven in de economie van de 21ste eeuw.

Links naar meer informatie over: 

Women’s Empowerment Principles (WePs) 

Target Gender Equality

UN Global Compact

Virtual Equality Lounge @ Davos

Ga naar de inhoud