Global Perspective Project (GPP)

In samenwerking met de netwerken uit Indonesië, Turkije, Mexico en Zuid-Afrika werkte Global Compact Netwerk Nederland de afgelopen jaren samen met Oxfam en Shift aan het project Global Perspective Project (GPP). Met ondersteuning vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken werden gedurende twee jaar workshops georganiseerd met bedrijven en NGO’s in de genoemde landen. De workshops waren gericht op de Guiding Principles on Business and Human Rights. Hoe implementeer je die in de praktijk? En wat kun je als bedrijfsleven en NGO’s van elkaar leren?

Acht van onze leden werkten actief mee binnen dit project: ABN AMRO, Akzo Nobel, KPMG, Philips, Rabobank, Randstad, Shell en Unilever.

Publicatie en online portal: www.businessrespecthumanrights.org

Ga naar de inhoud