De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als kompas

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst Route 2030 | De Sustainable Development Goals als kompas op woensdagochtend 18 mei. Tijdens dit event op Verantwoordingsdag zullen twee rapporten over de Sustainable Development Goals (SDG’s) gepresenteerd worden: de zesde Nationale SDG Rapportage ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ van de overheid en partners, én de Monitor Brede Welvaart & SDG’s van het CBS. Samen geven ze een goed beeld over hoe Nederland er voor staat op de SDG’s.

Onder leiding van presentator Harm Edens horen we van Liesje Schreinemacher (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Carola Schouten (Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen hun visie over wat er op verschillende terreinen moet gebeuren om de 2030-doelen te bereiken. Er zal daarbij in verschillende blokken worden ingegaan op bestaanszekerheid voor jonge generaties, veerkracht van kwetsbare burgers en verantwoorde productieketens.

Het publiek bestaat uit circa 150 vertegenwoordigers van bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen, Rijksoverheid, gemeenten en jongerenorganisaties. Ook zullen er leden van de pers aanwezig zijn. Er is tevens een mogelijkheid om middels een livestream verbinding het ochtendprogramma bij te wonen.

Klik hier voor het volledige programma in PDF.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door SDG Nederland in samenwerking met de penvoerders van de Nationale SDG rapportage: Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW/MKB Nederland, Partos/Building Change, NWO-WOTRO, Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het College voor de Rechten van de Mens. Deze bijeenkomst wordt gefaciliteerd door de Rijksoverheid (Nationale SDG Coördinatie).

Datum

18/05/22
Expired!

Tijd

09:30 - 13:00

Meer informatie

Registreren

Locatie

Malietoren

Organisator

Global Compact Network Netherlands is a partner of the event
Registreren
Ga naar de inhoud