Een wereld waar inclusie de norm is, one story at a time

Catherine Phan

International Development Manager, Blueyse

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in de gezondheid en stabiliteit van de wereldeconomie. In Europa behoort 99% van alle bedrijven tot het mkb en zij zijn goed voor meer dan de helft van het Europese bbp en bieden werk aan meer dan 100 miljoen mensen.

Bij discussies over sociale verandering, zoals duurzame ontwikkeling, diversiteit, gelijkheid en inclusie, behalen mkb niet vaak het nieuws. Daar kunnen vele redenen voor zijn. Het kan zijn dat er te veel mkb-bedrijven zijn om collectief actie te ondernemen, of omdat mkb-bedrijven het gevoel hebben dat ze niet zo veel bijdragen aan de wereldwijde uitstoot als grotere bedrijven, zodat ze de urgentie niet inzien. Het kan ook zijn dat mensen denken dat ze te kleine entiteiten zijn om bij te dragen en verandering teweeg te brengen. Deze opvatting is onjuist. Of je nu een groot bedrijf bent met honderden werknemers en meerdere locaties of een klein bedrijf met één of vijf werknemers, elke organisatie kan positieve verandering teweeg te brengen. We kunnen zelfs stellen dat juist de kleinschaligheid en unieke kwaliteiten van mkb-bedrijven hen tot de sterkste en meest invloedrijke bijdragers aan een duurzamere en inclusievere samenleving maken.

 

Duurzame innovaties in de technologie

Bekende voorbeelden zijn van innovatieve technologiebedrijven. Er zijn techbedrijven die nieuwe innovatieve machines of apparaten ontwikkelen  die ons in staat stellen energiezuiniger en duurzamer te zijn. Elke nieuwe uitvinding creëert een nieuwe mogelijkheid voor duurzame productiemiddelen die onze CO2-voetafdruk verkleinen. Dit kan door het ontwikkelen van een uitvinding die horticulture optimaliseert door middel van zuivering en filteren, of een goedkopere manier om energie op te wekken door middel van slimme ramen. Dit kan met behulp van de uitvinding van Physee. Mkb-bedrijven kunnen hun aandacht richten op één of twee producten die volgens hen bijdragen tot een duurzamere en inclusieve wereld.

Hoe dragen andere mkb-bedrijven, zoals dienstverlening of horeca, bij aan het creëren van een inclusieve en duurzame samenleving? Bij Blueyse, een groeiend internationaal communicatiebureau, dragen we niet bij door middel van een product of een uitvinding, maar we ondernemen actie. Als social communicators brengen we bewustzijn over wat inclusie inhoudt en wat jij kan doen en versterken we aan de verhalen van mensen die verandering willen maken. Wij zijn een actieve participant in de UN Global Compact. Met behulp van evenementen, promoties en onderzoek helpt UN Global Compact ons en de andere deelnemers. Het netwerk ondersteunt de deelnemers door kennis en middelen te delen over wat we kunnen doen om duurzame en inclusieve activiteiten te ontplooien. Door organisaties toegang te bieden om te netwerken, meer te leren en actie te ondernemen, kunnen bedrijven best practices en bedrijfsmodellen integreren die bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de Tien Principes.

 

Veranderingen bewerkstelligen als mkb-bedrijf

Er valt nog zoveel te leren over wat wij als individuen en als  mkb-bedrijven kunnen doen. Daarom ondersteunen wij de UN Global Compact en doen we onderzoek naar onderwerpen als diversiteit, grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid en inclusiviteit. Dit zijn gevoelige onderwerpen. Om verandering teweeg te brengen, moeten er moeilijke gesprekken worden gevoerd. Het is gemakkelijk om hier en daar wat trendy termen te gebruiken. De acties die hierbij horen blijven echter regelmatig uit. Daarom willen we verhalen uit het leven van mensen delen en laten zien dat deze termen niet alleen maar woorden zijn, maar echt levende, ademende mensen die met deze problemen te maken hebben en waarom zij verandering bewerkstelligen. Wij dragen bij door verhalen te delen die mensen en mkb-bedrijven, al zouden het er al maar een paar zijn, op andere gedachten brengt of bewust maakt, zodat ze betere keuzes maken en bijdragen tot een betere toekomst waarin iedereen een plek heeft en gehoord wordt.

 

Bronnen:

https://ec.europa.eu/growth/smes_en

https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/Water-IQ-International-Water-is-de-basis-van-de-teelt

https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/PHYSEE-Energie-via-de-ramen

https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/Knakwortel-Plantaardige-hotdog

Ga naar de inhoud