Report: Food Loss on the Table

Download the report: ‘No Time to Lose (Food)’

No Time to Lose (Food)

Driving Action to Tackle Food Loss Across the Food Value Chain in 2023

At the beginning of 2022, eleven professionals from a variety of organisations joined the Young Professionals Program of United Nations (UN) Global Compact Network Netherlands with the aim of delivering an innovative and impactful project around one of the 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs).

This paper responds to SDG 12.3, which aims to halve per capita global food loss along production and supply chains by 2030. The paper provides an assessment of the food value chain in the Netherlands and the current state of knowledge on food loss, taking into account proposals from academia, agricultural entrepreneurs, and market and government representatives. The additional value of this paper lies in the findings and action points for the main stakeholders along the value chain. As such, the study can be used as a starting point to initiate further discussion and action.

Download the report

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vijfde Nationale SDG Rapportage gepubliceerd op Verantwoordingsdag: ‘Nederland ontwikkelt duurzaam’

Vijfde Nationale SDG Rapportage gepubliceerd op Verantwoordingsdag: ‘Nederland ontwikkelt duurzaam’

Vijfde Nationale SDG Rapportage gepubliceerd op VerantwoordingSdag: ‘Nederland ontwikkelt duurzaam’

Op Verantwoordingsdag, 19 mei 2021, is de Vijfde Nederlandse SDG rapportage gepubliceerd, ”Nederland ontwikkelt duurzaam”. Global Compact Netwerk Nederland (GCNL) is één van de organisaties die deze publicatie hebben geschreven. GCNL heeft het hoofdstuk over het bedrijfsleven geschreven.

Binnen het bedrijfsleven en de financiéle sector leven de SDG’s steeds meer. Uit een onderzoek dat we speciaal voor deze SDG rapportage hebben laten uitvoeren, geeft zelfs 89% aan de SDG’s te hebben opgenomen binnen de bedrijfsstrategie en de kernactiviteiten. Je zou wellicht verwachten dat door Corona bedrijven minder aandacht konden besteden aan de SDG’s, omdat ze in zwaar weer kwamen. Opvallend is dat dit niet het geval is gebleken; De corona-pandemie had voor 71% van de bedrijven geen duidelijke negatieve invloed gehad op hun SDG-inzet, 66% heeft zelfs aangegeven het afgelopen jaar meer aandacht te hebben besteed aan de SDG’s. Dat zien we ook terug in de grote belangstelling die er was voor het SDG ambition programma van GCNL, waarin bedrijven concrete doelstellingen formuleren op de SDG’s en die vertalen naar hun business.

Stakeholder Inclusion

Stakeholder Inclusion

Download rapport: Stakeholder Inclusion

Stakeholder Inclusion

As Accelerator for the Sustainable Development Goals

Global Compact Netwerk Nederland heeft met support van VNO-NCW een onderzoek uitgevoerd naar stakeholder betrokkenheid door Nederlandse bedrijven. Dit onderzoek toont aan dat bedrijven die hun stakeholders actief betrekken bij hun organisatie succesvol zijn om oplossingen te implementeren voor de maatschappelijke uitdagingen, zoals verwoord door de SDG’s. Ook wordt vanuit de politiek en vanuit het maatschappelijk veld een grotere betrokkenheid van stakeholders bij de business verwacht. Global Compact Netwerk Nederland reikt in deze publicatie een model en een praktische vragenlijst voor bedrijven aan om hun stakeholder engagement naar een hoger niveau te tillen.

Vul het onderstaande formulier in om het rapport te downloaden

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld

Vanuit gedeelde waarden naar een betere wereld

2 augustus 2017 – De wereld verandert. De vraag is: hebben wij invloed op hoe zij verandert? Het antwoord van UN Global Compact op die vraag is een volmondig ‘ja’. Wij geloven in het vermogen van bedrijven om de wereld beter te maken, of het nu gaat om kinderarbeid, waterproblematiek, mensenrechten of corruptie. En wij zien een groeiend aantal bedrijven dat zich inspant om deze en andere problemen op te lossen. UN Global Compact streeft ernaar deze organisaties bij elkaar te brengen, kennis te laten delen en krachten te bundelen. Zodat wij met ons allen, stap voor stap, een betere wereld creëren voor toekomstige generaties. Ook uw organisatie, groot of klein, kan een rol spelen. U leest er alles over in deze brochure.

Global Challenges, Dutch Solutions

Global Challenges, Dutch Solutions

5 mei 2019 – Samen met VNO – NCW en MKB-Nederland hebben wij de tweede uitgave van de Sustainable Development Goals-brochure gemaakt. In de brochure staat de inzet van de ondernemers voor Sustainable Development Goals centraal, ondernemers inspireren ondernemers!

Op het moment zijn vele ondernemers in Nederland aan kijken hoe ze de SDGs duidelijk kunnen vertalen door hun strategie en doelen. In de brochure vindt u vele interviews en voorbeeld hiervan. Daarnaast het SDG Stappenplan, dit stappenplan biedt inzicht en inspiratie voor uw bedrijf en vele andere ondernemers in Nederland. 

 

https://vimeo.com/303048969

SDG voortgangsrapport

SDG voortgangsrapport

30 november 2018 – Vandaag publiceert Global Compact Netwerk Nederland tijdens het event ‘De bedrijfspraktijk en SDGs’ bij de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit, de SDG voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond overhandigt het eerste exemplaar aan gastspreker Lise Kingo, CEO van UN Global Compact uit New York en Hugo von Meijenfeldt, SDG coördinator vanuit het Rijk.

Bedrijven aangesloten bij GCNL rapporteren jaarlijks wat en hoe zij bijdragen aan de 17 SDGs. De 17 SDGs vormen samen dé wereldagenda tot 2030 voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, energie, voedsel, armoede en gezondheid. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond: “Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDGs. Het aantal leden dat werk maakt van de SDGs is gestegen van 68% in 2016 naar 89% in 2017. De leden zijn onder meer bedrijven als Philips, Unilever, KLM, Akzo Nobel maar ook mkb bedrijven evenals NGO’s, kennisinstellingen en gemeenten. De deelname van het Nederlands bedrijfsleven aan de SDGs groeit snel. We verwachten dat deze groei ook komende jaren doorzet. En dat is ook hoognodig als we de SDGs in 2030 gerealiseerd willen hebben”. 

Uit het voortgangsrapport blijkt dat bedrijven aangeven het vaakst bij te dragen aan de SDGs 8 (eerlijk werk en economische groei), 13 (klimaatactie) en 12 (verantwoorde consumptie en productie). Ze zijn steeds actiever als het gaat om de realisatie van de SDGs. Desondanks is, zowel binnen als buiten Nederland, een grotere bijdrage nodig om de SDGs in 2030 te realiseren. Transities en doorbraakinnovaties zijn nodig op het gebied van klimaat- en energie, circulaire economie en digitalisering. Het betekent dat bedrijven worden gevraagd hun bedrijfsstrategie in lijn te brengen met de SDGs en hun ‘impact’ te vergroten, ook via partnerschappen, met als doel een duurzame wereld.

Tijdens het event, dat GCNL samen organiseert met het Netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW, tekenen de Dean van de Rotterdam School of Management (RSM) Steef van de Velde en de voorzitter van GCNL Jan-Willem Scheijgrond een ‘Alliance’, gericht op het versnellen van duurzame ontwikkeling om ook de noodzaak tot een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen te onderstrepen.

Het rapport vindt u hier:

 

Ga naar de inhoud