Biodiversiteit en finance: Een nieuwe frontier voor young professionals?

De key take aways van het Young Sustainable Finance event 2023: Nature's Numbers

Wat kan de financiële sector betekenen voor het behouden en herstellen van veerkrachtige ecosystemen? Op 13 november 2023 kwamen 100 vooruitstrevende professionals samen op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam tijdens het derde Young Sustainable Finance-evenement (onderdeel van het Young SDG Network): Nature’s Numbers. Samen doken ze in het vraagstuk hoe duurzame financieringsstrategieën naast het opleveren van rendement ook kunnen bijdragen aan biodiversiteit.

Romie Goedicke den Hertog van het UNEP Finance Initiative gaf de aftrap met een verhelderend betoog over het cruciale verband tussen biodiversiteitsverlies en de economische gevolgen daarvan. Dit vormde de basis voor een paneldiscussie met experts van organisaties als PGGM en de Universiteit Utrecht. De panelleden gingen in op de complexiteit die komt kijken bij biodiversiteitsfinanciering en benadrukten het belang van het creëren van een beweging met diepgaande expertise. Ze onderstreepte daarbij dat veel duurzaamheidsuitdagingen vele facetten kennen en dat we genoodzaakt zijn om tastbare investeringsmogelijkheden te creëren. In het gesprek kwam naar voren dat er een grote behoefte is aan een breed gedragen begrip en toepassing van duurzaamheid die verder gaat dan alleen milieuaspecten. Ook onderwerpen zoals het belang van data, gestandaardiseerde biodiversiteitsmetingen en de implementatie van strategische kaders zoals de TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) werden naar voren gebracht.

Tijdens de break-out sessies, georganiseerd door ING, het WNF en Triodos, werd er dieper ingegaan op het thema biodiversiteit. In de interactieve sessies kwam de connectie tussen verschillende sectoren – industrie, zakelijke dienstverlening, landbouw – en hun invloed op biodiversiteit naar voren. De sessies eindigde met de oproep om investeringsstrategieën en beleid opnieuw te bekijken en te verfijnen om zo een allesomvattende benadering te stimuleren.

The key take aways

1. Natuur risico = Economisch risico: Meer dan de helft van de wereldwijde economische productie, geschat op 58 biljoen dollar, is sterk afhankelijk van de natuur.

2. Voorbij de carbon tunnelvisie: Het evenement onderstreepte de urgentie om de duurzaamheidslens te verbreden naar biodiversiteit, watercrises en sociale ongelijkheden.

3. De kracht van gratis middelen: Gratis en makkelijk verkrijgbare hulpmiddelen zoals de TNFD en de Biodiversity Risk Filter van het WWF zijn onmisbaar bij het navigeren van biodiversiteitsfinanciering.

4. Een holistische strategie: De essentiële rol van financiële instellingen bij het vinden van een balans tussen milieurisico’s en kansen werd onderstreept, waarbij de verschuiving naar natuurpositieve investeringen werd benadrukt.

Terugkijkend op het evenement kunnen we concluderen dat de gesprekken een belangrijke stap waren in de richting van het integreren van biodiversiteit in de financiële sector. We hopen de nieuwe generatie financiële professionals te hebben geïnspireerd en voorzien van praktische hulpmiddelen om stappen te zetten binnen hun organisaties. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het behouden en herstellen van biodiversiteit en de verduurzaming van de financiële sector.

Tot slot willen wij graag ING bedanken, in het bijzonder Jochem Teeling en Meike Proost, voor hun faciliterende rol. Meer weten over Young Sustainable Finance? Bekijk de Linkedin pagina of neem contact op via youngsustainablefinance@gmail.com!

      Ga naar de inhoud