Betrek young professionals bij de duurzaamheidsagenda

Jan van den Herik

Executive Team Coach , Global Compact Network Netherlands

Terugkijkend, toen ik in 2008 voor het eerst het ‘Future Leaders Event’ organiseerde zag ik een ongelooflijk enthousiasme en betrokkenheid van young professionals om actief bij te willen dragen aan de grote maatschappelijke vraagstukken. 

Young professional programma

Thema’s als honger, armoede, ongelijkheid, ontbossing en klimaatverandering baarde de nieuwe generatie leiders toen al zorgen. Het Financieele Dagblad was de trouwe mediapartner van dit wervelende eendaagse evenement en bracht ieder jaar een FD-special uit. In vijf jaar tijd namen zo’n 1200 toekomstige leiders aan het evenement deel. Dat gaf enorm veel energie en de hoop dat de nieuwe generatie het anders zou doen. Al die toptalenten die zich actief wilden inzetten voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Inmiddels zijn we ruim een decennium verder. Zijn de Millennium Development Goals (MDG’s) in 2015 vervangen door de Sustainable Development Goals (SDG’s). Is duurzame ontwikkeling bij tal van beursgenoteerde ondernemingen opgenomen in de bedrijfsstrategie. Worden bestuurders en senior managers in toenemende mate via financiële incentives geprikkeld om de duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Is de maatschappelijke en politieke druk op het bedrijfsleven enorm toegenomen. Wordt wet- en regelgeving steeds stringenter en volgen institutionele investeerders kritischer de niet-financiële prestaties van bedrijven. Wegkijken kan niet meer. Van topbestuurders van ondernemingen wordt vandaag de dag dan ook nadrukkelijk een maatschappelijke en ethische antenne verwacht.  

Je zou dus verwachten dat de huidige generatie young professionals inmiddels actief wordt betrokken bij de realisatie van de SDG’s en de duurzaamheidstransities die het bedrijfsleven het komende decennium verder zal moeten gaan doormaken. Want alleen al op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, circulariteit en het borgen van de mensenrechten in de toeleveringsketen zijn de uitdagingen gigantisch groot. En vanuit het perspectief van leiderschapsontwikkeling zou men mogen verwachten dat jonge toptalenten zich de wereld van duurzame ontwikkeling in een vroegtijdig stadium van hun carrière eigen maken om voorbereid te zijn op toekomstige topposities.

Maar de afgelopen jaren ben ik er – als Executive Team Coach van het Young Professionals Program (YPP) van Global Compact Netwerk Nederland – achter gekomen dat deze aanname niet vanzelfsprekend is. Laat ik het nog stelliger zeggen, tal van young professionals worden bij deze strategische bedrijfsagenda helemaal niet actief betrokken. Vele YPP-deelnemers zijn in hun jonge loopbaan binnen hun bedrijf niet actief met de wereld van de SDG’s en duurzame ontwikkeling in aanraking gekomen. Je kan aannemen dat het geldt voor veel meer toekomstige leiders die nu binnen het Nederlandse bedrijfsleven hun carrière aan het ontwikkelen zijn.

En dat is vreemd, want als ik naar de motivatie en gedrevenheid kijk waarom deze toppers zich bij het YPP aanmelden en wat hun beweegt, dan willen zij een voor een verschil en positieve impact maken. Bijdragen aan een betere wereld en in dynamisch teamverband met andere young professionals werken aan concrete maatschappelijke projecten. En bij voorkeur ook al tijdens en na het YPP kunnen optreden als ‘change-agent’ binnen hun eigen organisatie.

Mijn advies aan de huidige generatie leiders is om dit nog een keer te overdenken. Beter te begrijpen waar young professionals naar op zoek zijn. Dieper het gesprek aan te gaan. De enorme potentie, creativiteit en innovatiekracht van toekomstige leiders bij deze belangrijke agenda te benutten. En na te denken over de competenties die de bestuurders en (senior) managers van de nabije toekomst zich moeten verwerven. Ik ben ervan overtuigd dat het YPP hier actief op inspeelt en bijdraagt aan deze noodzakelijke competentieontwikkeling.

Ga naar de inhoud