Ambiteus koers houden

De juiste reactie van bedrijven op het IPCC-rapport

Het onlangs verschenen IPCC-rapport over klimaatverandering kreeg meer aandacht in de politiek en media dan vorige keren. De nieuwste wereldwijde wetenschappelijke inzichten waarover consensus bestaat staan in het rapport. Het panel doet zelf geen onderzoek en geeft zelf geen beleidsaanbevelingen (besluiten komen eind dit jaar in Glasgow).

Toch is er als altijd kritiek. De één vindt het rapport te gematigd, de ander alarmisme van het klimaatkartel. In het “Summary Document for Policy Makers” onderhandelen diplomaten de waarschuwende wetenschappelijke bijlagen uit. Olieproducenten als Saoedi-Arabië leggen dan elke zin onder het vergrootglas. Ik kan er over meepraten: van 2009 tot en met 2013 was ik de (eerste) Klimaatgezant voor Nederland. Fossiel Nederland reageert altijd furieus. Weliswaar is het groepje politici, media en lobbygroepen inmiddels zo klein dat het bijna in Teylers en Naturalis kan worden bijgezet, hun ketelmuziek is nog wel hoorbaar. De vaststelling door het IPCC dat de mens ondubbelzinnig de veroorzaker is van de nooit vertoonde records in hitte, overstromingen, bosbranden en smelting van landijs van de afgelopen decennia, wordt afgedaan als grillen van moeder natuur.

Het bedrijfsleven is bezig de uitstoot van koolstofdioxide CO2 en andere broeikasgassen als H2O, CH4 en N2O uit de kern van het bedrijfsproces te halen. Een circulaire aanpak (minder primaire grondstoffen, geen verlies tijdens het productieproces en afval als secundaire grondstof) maakt het realistisch dat zelfs energiebedrijven voor ambitieuze doelen gaan: halvering in 2030 en totale uitfasering in 2050. Bij dat laatste zullen opname van CO2 in bomen en gewassen en opslag in lege aardgasvelden onontkoombaar zijn.

“Just do it”, is de reactie van VNO-NCW dan ook. Nederland kan net als met de Olympische Spelen de wereld laten zien hoe wij in disciplines excelleren. Zonde van de tijd als het IPCC-rapport tot een nieuwe onderhandelingsronde gaat leiden. De rondgang van de NOS langs grote bedrijven om te vragen naar nieuwe plannen levert steevast een verwijzing naar het ambitieuze Klimaatakkoord en de Green Deal op. Daar zouden de rechtelijke uitspraken aan kunnen worden toegevoegd. Het komt op het doorzetten van concrete invulling en uitvoering aan door alle sectoren: industrie, energie, de bouw, transport en landbouw.

Ga naar de inhoud