26 september 2018 – Drie jaar SDGs een feit! Dat vierden we tijdens de SDG Action Day in Amsterdam op 25 september. Inspiratie en veel enthousiasme in de zaal in Amsterdam. Vanuit Global Compact organiseerden we samen met de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), VNO-NCW en MKB-Nederland een goed bezochte werksessie over de bedrijfspraktijk van de SDGs. Dit alles onder de titel ‘SDGs en de bedrijfspraktijk: van bewustwording naar impact’!

Basis op orde
Karolien Dekker presenteerde er vanuit de DSGC onderzoeksresultaten, die ons belangrijke inzichten opleveren. Als een ‘must’ noemde ze het hebben van een sterke basis binnen bedrijven. Eén die onder meer bestaat uit het integreren van de SDGs in de bedrijfsstrategie, in innovatie én in beloningssystemen. Ook het voldoende oog hebben voor de betrokkenheid van alle medewerkers binnen bedrijven hoort in die rij.

Versnelling en impact? 
Maar de basis op orde is niet genoeg. Er is meer nodig. Met meer van hetzelfde komen we er niet. Hoe komen we tot versnelling en impact als het gaat om de realisatie van de 17 SDGs? Als belangrijk inzicht werd daarvoor ‘onafhankelijke impactmeting’ genoemd, evenals op versterkte wijze werken in lokale netwerken. Ook het ‘samen bewegen’ binnen een gelijk speelveld is voorwaarde om grote stappen voorwaarts te kunnen zetten met meer focus op consumentengedrag en producentenverantwoordelijkheid, meldde Dekker.

Bouwstenen genoeg. Nu de uitvoering in de praktijk!

Gelukkig helpt daarbij het onlangs gepubliceerde rapport van UN Global Compact en GRI ‘Business Reporting on the SDGs’. Aan de slag!

Link naar ‘Business Reporting on the SDGs’:

Business Reporting on the SDGs

Ga naar de inhoud