Blog van Hugo von MeijenfeldtAan de vooravond van de viering van de vierde verjaardag van de SDGs mag best gezegd worden dat er ontzettend veel gebeurd is in Nederland. De informele netwerken die er bottom-up en top-down verrassend breed mee aan de slag zijn gegaan bestonden grotendeels al. Dat heeft mij een hoop georganiseer gescheeld. Het aantal nationale doelen dat aan het jaar 2030 is gekoppeld is flink toegenomen, zonder dat deze persé herleidbaar zijn tot de SDGs. Dat heeft mij een hoop bemoeizucht gescheeld.

Kan het zo blijven doorgaan? Nee. Van onderop is die conclusie al getrokken en een versnelling gaande. SDG Charter, de SDG Houses, de Global Goals Gemeenten en SDG Café zijn bezig hun krachten te verdubbelen. Allianties rondom de 17 SDGs zijn sterk in ontwikkeling. Een aantal grote evenementen komt in het teken van de SDGs te staan, zoals de World Tour van de Clipper Amsterdam en de Floriade in Almere.

Van bovenaf zal er ook iets extra’s moeten komen. Nederland moet garanderen dat het zijn commitment nakomt om de SDGs in 2030 te halen. Alle actoren zeggen dat het nu tijd is de governance en de doelen te versterken, zonder te streven naar magistrale SDG kathedralen en vuistdikke theoretische boekwerken. Wel wordt gevraagd om verzwaring van politiek- maatschappelijke sturing en een werkbare uitvoeringsstrategie.

Tijd om het stokje van de SDG-coördinatie door te geven. Eerder verging het mij zo medio 2013, toen ik na vier jaar afzwaaide als eerste Klimaatgezant. Twee en een half jaar later was het Parijs-akkoord een feit. Mijn opvolgster kan de veranderde opdracht met nieuw elan oppakken en samen met een verdubbeld team van de SDG Charter werken aan de conclusie in 2022 dat Nederland op koers ligt. Een zwaardere inzet van de ministeries is dan wel nodig.

Zelf ga ik de duurzame krachten in de ‘mainstream’ van ondernemingen en financiële instellingen met publieke raad en daad bijstaan. Verplaatsing van het SDG House in Amsterdam naar de Malietoren in Den Haag ligt dan voor de hand. Daar heeft het Nederlandse netwerk van UN Global Compact zich naast zijn 10 principes krachtig aan de 17 SDGs verbonden. Jullie zijn nog niet van mij af.

Ga naar de inhoud