Global Compact Netwerk Nederland zoekt naar professionals die zich inzetten voor het bevorderen van de Sustainable Development Goals.

In het kader van het UN Global Compact SDG Pioneers-programma voor 2020 is Global Compact Netwerk Nederland vandaag gestart met een nationale zoektocht naar professionals die zich inzetten voor het bevorderen van de Sustainable Development Goals. Na een uitvoerig selectieproces zal de winnaar worden erkend als de ‘Global Compact Netwerk Nederland SDG Pioneer 2020’ en kan hij of zij een winnaar worden in de wereldwijde zoektocht naar de SDG Pioneer. Hij of zij zal worden erkend tijdens de ‘General Assembly’ van de VN in september in New York.

In 2020 zal UN Global Compact een nieuwe klasse van SDG Pioneers erkennen die ambitieuze SDG-doelstellingen, -schaal en -impact in hun hele bedrijf vaststellen door middel van een op principes gebaseerde aanpak.

Lees meer over het

SDG Pioneers programma &

meld u aan!

Global Compact Netwerk Nederland verwelkomt de bedrijven die deelnemen aan UN Global Compact om hun medewerkers te nomineren voor het programma en om zich later bij hen aan te sluiten tijdens de erkenning. 

“Met nog minder dan 4000 dagen te gaan hebben we meer zakelijke inspanningen nodig op de SDG 2030-agenda. Met het SDG Pioneers Programma willen we mensen in de schijnwerpers zetten die een indrukwekkend, innovatief of verstorend effect op de SDG’s hebben. Deze zakelijke leiders hebben de mogelijkheid om formeel erkend te worden in Nederland en op het wereldwijde VN-niveau en om SDG Pioneers uit andere landen te ontmoeten die hun passie voor duurzaamheid delen in New York. Ik kijk ernaar uit om geïnspireerd te worden door leiders die zich volledig inzetten voor een duurzame toekomst”.

Linda van Beek, Executive Director GCNL

 

We nodigen professionals ook zeker uit om hun eigen verhalen over bijdragen die zij leveren aan SDG’s in te dienen of een collega voor te dragen voor het programma vóór 15 april 2020.

 

Over het SDG Pioneers Programma

Als onderdeel van de UN Global Compact Making Global Goals Local Business campagne, erkent het initiatief elk jaar een SDG Pioneer – bedrijfsleiders die op elk niveau van een bedrijf werken, en die het bedrijfsleven gebruiken als een kracht ten goede om de 17 SDG’s te behalen. De SDG Pioneers spelen een belangrijke rol in de belangstelling voor de ‘Global Goals’ en de manier waarop UN Global Compact bedrijven in helpt om deze te bevorderen. In 2020 zal UN Global Compact opnieuw professionals erkennen die op elk niveau, in een organisatie die lid is van UN Global Compact, werken en die ambitieuze SDG-doelstellingen, -schaal en -impact in hun hele bedrijf vaststellen door middel van een op principes gebaseerde aanpak.

 

“Leadership in the 2030 era requires change agents. Change agents don’t sit around waiting for the future to happen. They create it. They do not choose the path of least resistance. They stay the course, also when they are ridiculed or fought. In the end — they win. They have the future on their side”

Lise Kingo, CEO & Executive Director of the UN Global Compact. 

 

Over Global Compact Netwerk Nederland
Bedrijven staan voor unieke uitdagingen om verantwoord te werken en hebben ze verschillende kansen om een positieve impact te maken. De lokale netwerken van UN Global Compact bevorderen de duurzaamheid van bedrijven op basisniveau in meer dan 85 landen door Global Goals Local Business te maken.

Global Compact Netwerk Nederland streeft ernaar om een lokale beweging van duurzame bedrijven en belanghebbenden te mobiliseren met als doel de levens van toekomstige generaties te verbeteren.

Geleid door de tien universele principes en de 17 SDG’s ondersteunen we bedrijven en belanghebbenden bij het begrijpen van wat verantwoord ondernemen betekent in een wereldwijde en lokale context en bieden we richtlijnen om duurzaamheidsverplichtingen in actie te zetten.

Global Compact Network Nederland stimuleert en faciliteert het creëren van lokale verbindingen en katalyseert bedrijven en belanghebbenden bij het begrijpen van wat verantwoord ondernemen betekent in een wereldwijde en lokale context en bieden we richtlijnen om duurzaamheidsverplichtingen in actie te zetten.

 

Contact

Global Compact Netwerk Nederland
Elena Linkweiler
SDG Pioneer Manager
E-mail: linkweiler@unglobalcompact.nl

Ga naar de inhoud