30 november 2018 – Vandaag publiceert Global Compact Netwerk Nederland tijdens het event ‘De bedrijfspraktijk en SDGs’ bij de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit, de SDG voortgangsrapportage 2018 ‘Bedrijven op weg naar 2030’. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond overhandigt het eerste exemplaar aan gastspreker Lise Kingo, CEO van UN Global Compact uit New York en Hugo von Meijenfeldt, SDG coördinator vanuit het Rijk.

Bedrijven aangesloten bij GCNL rapporteren jaarlijks wat en hoe zij bijdragen aan de 17 SDGs. De 17 SDGs vormen samen dé wereldagenda tot 2030 voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van onder meer klimaat, energie, voedsel, armoede en gezondheid. Voorzitter Jan-Willem Scheijgrond: “Steeds meer Nederlandse bedrijven omarmen de SDGs. Het aantal leden dat werk maakt van de SDGs is gestegen van 68% in 2016 naar 89% in 2017. De leden zijn onder meer bedrijven als Philips, Unilever, KLM, Akzo Nobel maar ook mkb bedrijven evenals NGO’s, kennisinstellingen en gemeenten. De deelname van het Nederlands bedrijfsleven aan de SDGs groeit snel. We verwachten dat deze groei ook komende jaren doorzet. En dat is ook hoognodig als we de SDGs in 2030 gerealiseerd willen hebben”. 

Uit het voortgangsrapport blijkt dat bedrijven aangeven het vaakst bij te dragen aan de SDGs 8 (eerlijk werk en economische groei), 13 (klimaatactie) en 12 (verantwoorde consumptie en productie). Ze zijn steeds actiever als het gaat om de realisatie van de SDGs. Desondanks is, zowel binnen als buiten Nederland, een grotere bijdrage nodig om de SDGs in 2030 te realiseren. Transities en doorbraakinnovaties zijn nodig op het gebied van klimaat- en energie, circulaire economie en digitalisering. Het betekent dat bedrijven worden gevraagd hun bedrijfsstrategie in lijn te brengen met de SDGs en hun ‘impact’ te vergroten, ook via partnerschappen, met als doel een duurzame wereld.

Tijdens het event, dat GCNL samen organiseert met het Netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW, tekenen de Dean van de Rotterdam School of Management (RSM) Steef van de Velde en de voorzitter van GCNL Jan-Willem Scheijgrond een ‘Alliance’, gericht op het versnellen van duurzame ontwikkeling om ook de noodzaak tot een intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen te onderstrepen.

Het rapport vindt u hier:

SDG voortgangsrapport

Ga naar de inhoud