Maak kennis met het nieuwe bestuurslid: Titia Schutten van KPMG 

KPMG is een audit- en adviesbureau dat organisaties helpt bij het opbouwen van  veerkrachtige ondernemingen voor een meer duurzame toekomst. Met hun ervaring, technologie en wereldwijde allianties kunnen ze inzichten omzetten in kansen om duurzame bedrijfstransformaties te versnellen en de weg naar een duurzame bedrijfsvoering transparant te maken voor investeerders, ondernemers en consumenten.

Titia Schutten, Bestuurslid bij Global Compact Netwerk Nederland, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van interne Environmental, Social en Governance (ESG) doelstellingen van KPMG Nederland op basis van hun wereldwijde Impact Plan.

“Het creëren van een duurzame economie vereist zowel innovatie als samenwerking. UN Global Compact helpt ons toegang te krijgen tot zowel bronnen om onszelf te onderwijzen en te groeien als de mogelijkheid om samen te werken met andere participanten.”

Titia Schutten

Titia Schutten

Advisor Corporate Sustainability, KPMG

Duurzame ontwikkelingsdoelen van KPMG

KPMG wil helpen bij het vormgeven van en de leiding te nemen in die kritieke kwesties waarmee de wereld geconfronteerd wordt en waar hun kwaliteiten kunnen bijdragen. Ze willen bijdragen aan de creatie van inclusieve bedrijfsculturen, het aanmoedigen van duurzame en doelgerichte groei van hun klanten, vertrouwen in de markt voor noodzakelijke innovaties, achtergestelde mensen in onze maatschappij te helpen en onze planeet te beschermen zodat toekomstige generaties kunnen floreren.

“Een van de urgente uitdagingen in de hedendaagse Nederlandse samenleving is de kansongelijkheid voor jongeren om hun volledige potentieel te bereiken. KPMG zet zich in om de komende jaren een significante bijdrage te leveren op dit gebied door kansarme jongeren economisch weerbaar te maken door middel van onderwijs en werkgelegenheid.”

Schutten haar motivatie en doelen om Bestuurslid bij Global Compact Netwerk Nederland te worden

Schutten realiseert zich dagelijks hoe belangrijk samenwerken is om vooruitgang te realiseren. 

“Bestuurslid zijn bij Global Compact Netwerk Nederland, heeft mij de kans gegeven om met gelijkgestemden uit compleet verschillende sectoren samen te werken. Het heeft mijn kennis verrijkt. Het heeft mij bewust gemaakt van de uitdagingen waarmee bedrijven en organisaties, met name het MKB, worden geconfronteerd op het gebied van duurzaamheid.“

“Het creëren van gelijke kansen voor iedereen ligt mij nauw aan het hart.”

Schutten heeft een redelijk bewerkte levensstijl, zonder dat je een auto nodig hebt of veel spullen hoeft aan te schaffen.

 

“Het creëren van gelijke kansen voor iedereen ligt mij nauw aan het hart. Ik ben vrijwilliger wanneer ik kan bij lokale projecten die bijdragen aan de empowerment van vrouwen”

Vooruitgang is niet mogelijk zonder verandering en opoffering

Schutten haar advies aan bedrijven en jonge professionals: “Een les die ik nog elke dag leer (zowel op het werk als thuis) is dat echte vooruitgang niet mogelijk is zonder verandering en opoffering. Dit houdt in dat het echt om verandermanagement gaat. Als je het door die lens bekijkt, wordt het gemakkelijker om weerstand te accepteren als onderdeel van het proces en zo te plannen, of dat nu weerstand is van binnenuit, of van de mensen om je heen. “

Ga naar de inhoud