Gelijk loon voor gelijk werk

Dit jaar organiseert UN Global Compact Netwerk Nederland twee peer learning-groepen, een over gendergelijkheid en een over klimaatactie. Het doel is dat de deelnemende bedrijven meer leren over deze belangrijke onderwerpen, zich verdiepen in de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en best practices uitwisselen die kunnen helpen deze uitdagingen te overwinnen. Deze blog beschrijft de peer learning ervaring van deelnemende bedrijven.

Gelijk loon

Na de eerste sessie in februari over het onderwerp inclusieve werkomgevingen, georganiseerd door onze co-lead Deloitte, ging onze tweede gender equality sessie in april over gelijk loon. Deze was georganiseerd door een van de co-leads – Oxycom – en vond plaats bij de co-lead AkzoNobel op hun kantoor in Amsterdam.

Voor deze sessie hebben we WOMEN Inc. uitgenodigd om meer te vertellen en te leren van hun expertise. WOMEN Inc. is een non-profit die streeft naar een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je geslacht of gender. WOMEN Inc. vertelde over het verschil tussen ongelijk loon en de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

  • De loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde uurloon van alle mannen en alle vrouwen in Nederland.
  • Ongelijk loon refereert naar de kloof dat overblijft na het corrigeren voor verklaarbare variabelen, zoals leeftijd, ervaring en opleidingsniveau. In andere woorden, het onverklaarbare verschil in loon voor gelijk werk.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Nederland bedraagt 13%, wat betekent dat vrouwen gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het loonverschil tussen mannen en vrouwen, na correctie van variabelen, in de particuliere sector 6% en bij de overheid 3%.

Dit suggereert dat vrouwen die in de particuliere sector werken een groter risico lopen om minder betaald te worden voor hetzelfde werk als hun mannelijke collega’s. Bedrijven kunnen daarom een sleutelrol spelen bij het aanpakken van ongelijk loon in Nederland.

Wat kan er verwacht worden bedrijven?

Afgelopen maart 2023 is de Pay Transparency Directive goedgekeurd. Deze wetgeving is vooral gericht op het transparant maken van lonen voor werkzoekenden en het recht op informatie voor werknemers. Vanaf 2026 moeten alle werkgevers in de EU informatie verstrekken over het individuele loonniveau van werknemers en het gemiddelde loonniveau, uitgesplitst naar geslacht, zodat werknemers hun loonniveau kunnen vergelijken met het gemiddelde loonniveau. In de eerste instantie moeten bedrijven met ten minste 150 werknemers om de drie jaar verslag uitbrengen over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun organisatie, en bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten dat elk jaar doen.

Al met al hebben Nederlandse bedrijven drie jaar de tijd om kennis op te bouwen over het verzamelen van data over verschillende banen en uurlonen. Dit geeft bedrijven een mooie kans om van elkaars expertise te leren.

Doelstellingen, uitdagingen en oplossingen

In kleinere discussiegroepen dachten de deelnemers na over de doelstellingen voor gelijk loon in hun bedrijf, de obstakels en mogelijke oplossingen. Sommige bedrijven worstelen met de vraag wat precies wordt beschouwd als ‘gelijk loon voor gelijk werk’, aangezien er niet één duidelijke definitie is. Bovendien zijn er verschillende maatstaven voor gelijk loon, wat tot verschillende resultaten kan leiden. De deelnemers waren het eens dat als alle bedrijven transparant zouden zijn en dezelfde meetmethode zouden gebruiken, het vergelijken van banen en lonen (inclusief bonussen) makkelijker zou zijn. WOMEN Inc. heeft de Equal Pay Guide gepubliceerd (in het Engels en Nederlands) om bedrijven te ondersteunen in het transparant zijn over de loonkloof in hun organisatie en om actie te ondernemen.

Aan het eind van onze sessie committeerden deelnemers zich aan ten minste één actie om gelijk loon in hun bedrijf dichterbij te brengen. We zullen tijdens de volgende sessie over leiderschap op 14 juni 2023 bespreken hoe dit is gegaan.

Ga naar de inhoud