Video serie over de SDG’s

RSM heeft een serie van 77 video’s gemaakt die voor iedereen te bekijken zijn en die voorbeelden laten zien van hoe managementkennis kan bijdragen aan de SDG’s en hoe organisaties die de SDG’s in hun kernstrategie hebben opgenomen, blijvende positieve veranderingen teweegbrengen.

Deze verzameling video’s maakt deel uit van een reeks leermodules die gebaseerd zijn op de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties en hun relevantie voor het bedrijfsleven. Er wordt door RSM nog steeds gewerkt aan deze leermodules, die gaan over het aanpakken van slechte problemen – dit zijn de belangrijkste uitdagingen voor de samenleving. Het wordt duidelijk dat bedrijven die met RSM werken en de nieuwe leiders die elk jaar afstuderen aan de RSM, nieuwe perspectieven hebben op zaken en innovatie die het leven binnen de grenzen van een gezonde en welvarende samenleving kunnen verbeteren.

We nodigen u uit om de SDG’s in de context van het bedrijfsleven te verkennen en uw positieve verandering te ontdekken.

Skip to content