Acties van het bedrijfsleven om kinderarbeid uit te bannen

2021 is het Internationaal Jaar voor de uitbanning van kinderarbeid

 

152 miljoen kinderen zijn vandaag de dag nog steeds het slachtoffer van kinderarbeid. Kinderen moeten naar school, niet aan het werk. Geen enkel kind mag worden beroofd van een kindertijd, veiligheid, gezondheid of onderwijs. Kinderarbeid hoort niet thuis in onze samenleving, en bedrijven hebben de plicht kinderarbeid een halt toe te roepen. Het is tijd om het tempo van de vooruitgang op te voeren en voor bedrijven om praktische maatregelen te nemen om kinderarbeid voorgoed te helpen uitbannen.

Het uitbannen van kinderarbeid en alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid is een integraal onderdeel van de Tien Principes van de UN Global Compact. Bedrijven die deelnemen aan netwerk van UN Global Compact zetten zich in om deze misstanden een halt toe te roepen, maar de meeste bedrijven zijn nog niet verder gegaan dan beleidstoezeggingen en hebben nog geen concrete acties ondernomen om een einde te maken aan kinderarbeid en dwangarbeid. Er gaapt nog steeds een diepe kloof tussen de ambities en de maatregelen van het bedrijfsleven. In reactie hierop geeft de UN Global Compact prioriteit aan dit onderwerp, in lijn met het Internationale Jaar voor de Uitbanning van Kinderarbeid, en roept het zijn deelnemers uit het bedrijfsleven op om uiterlijk 15 mei hun 2021 Action Pledge in te dienen.

De UN Global Compact 2021 Action Pledge over het uitbannen van kinderarbeid weerspiegelt onze inzet om samen te werken met onze deelnemers en actief te engageren met alle relevante stakeholders om de inspanningen op te drijven om een einde te helpen maken aan de gesel van kinderarbeid en dwangarbeid. Wij willen bedrijven inspireren door goede praktijken te delen en hen te mobiliseren om bedrijfsaspiraties om te zetten in bedrijfsacties.

Centraal hierbij staat onze oproep aan bedrijven om hun due diligence op het gebied van mensenrechten te versterken en alle negatieve gevolgen voor de mensenrechten in hun activiteiten en supply chain te identificeren, te voorkomen, te verzachten en te verantwoorden, wat zal helpen kinder- en dwangarbeid aan te pakken. Om echt impact te hebben, is een holistische aanpak nodig en moet worden samengewerkt met alle belanghebbenden. Uw bedrijf kan een verschil maken door actie te ondernemen om voorgoed een einde te maken aan kinderarbeid.

Dien deze in vóór 15 mei 2021

Welke beloftes kunnen bedrijven doen?

 

Bedrijven zijn soms indirect betrokken bij kinderarbeid – zonder het zelf te weten. De UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de Tripartiete beginselverklaring inzake multinationale ondernemingen en sociaal beleid (MNE-verklaring) zijn internationaal overeengekomen richtlijnen die bedrijven kunnen helpen kinderarbeid uit te bannen. Volgens deze richtlijnen moeten bedrijven de nodige zorgvuldigheid betrachten in hun supply chains.

Bedrijven van alle groottes en uit alle sectoren kunnen acties ondernemen die bijdragen tot het beëindigen van kinderarbeid in hun activiteiten en supply chains. De toezeggingen moeten tegen eind 2021 worden nagekomen. Het ondersteunen van onderwijs- en stageprogramma’s voor de volgende generatie en het bundelen van krachten met andere bedrijven om ervoor te zorgen dat duurzame vooruitgang wordt geboekt, zullen van cruciaal belang zijn om op grote schaal effect te sorteren. Voorbeelden van mogelijke toezeggingen zijn:

  • Opstellen van managementprocedures voor de invoering van due diligence kinderarbeid in de bedrijfsvoering
  • Richtlijnen ontwikkelen voor zorgvuldigheid, sanering en toezicht, met gebruikmaking van de beste praktijken uit een multi-stakeholderbenadering
  • Naleving van industriële codes, lokale wetgeving of internationale normen – afhankelijk van welke de hoogste bescherming voor kinderen biedt
  • Een stageprogramma opzetten om het percentage gevaarlijke kinderarbeid in de leeftijdsgroep van 15-17 jaar te verminderen door een fatsoenlijk werkalternatief te bieden
  • Deelnemen aan een multistakeholderinitiatief zoals het ‘UN Global Compact Decent Work in Global Supply Chains Action Platform’ en/of een “internationale raamovereenkomst” met een van de mondiale sectorale vakbonden

Dien deze in vóór 15 mei 2021

Ga naar de inhoud