Op 24 mei stuurde de Ministerraad de brief ‘Nederland ontwikkelt duurzaam’ over de voortgang van de SDGs naar de Tweede Kamer. Eén van de hoofdstukken van de bijbehorende rapportage is  geschreven door Global Compact Netwerk Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook NGO’s, kennisinstellingen, jongeren en decentrale overheden schreven mee aan één van de hoofdstukken. Een uniek participatief proces waarbij ook de Ministeries hun stand van zaken over de SDGs deelden. Gemene deler is dat Nederland er relatief goed voor staat.


Nederland poldert op unieke wijze om  de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen te behalen

Nederland publiceert dit jaar de eerste SDG rapportage ‘Nederland ontwikkelt Duurzaam’. De brief over de voortgang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen in Nederland is aan de Tweede Kamer gestuurd.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs, naar Sustainable Development Goals) zijn in september 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. De SDGs zijn sociale, economische en ecologische doelstellingen die in nauwe samenhang met elkaar veiligheid, welvaart, duurzaamheid en rechtvaardigheid zullen bevorderen. In 2030 moeten deze doelen behaald zijn.

De brief bevat naast een gemeenschappelijk deel ook bijdragen van de rijksoverheid, maatschappelijke organisaties (o.l.v. Partos), bedrijfsleven en financiële sector (o.l.v. VNO-NCW, MKB-Nederland en Global Compact), kennisinstellingen (o.l.v. NWO-WOTRO), decentrale overheden (o.l.v. VNG) en jongerenvertegenwoordigers (o.l.v. NJR). Deze partijen geven vanuit hun perspectief een beeld van wat er binnen hun sector gedaan wordt om aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bij te dragen en wat zij als de prioriteiten zien voor Nederland. Een uniek proces dat via een multi-stakeholderaanpak is vormgegeven, waarbij er ruimte was voor verschil. Dit past bij uitstek bij het karakter van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen; het sluiten van partnerschappen is één van de belangrijke doelen om optimaal bij te dragen aan de realisatie van alle andere doelen.

Enkele conclusies uit het gemeenschappelijk deel zijn dat op veel van de SDG-terreinen al initiatieven lopen en dat met diverse partners wordt samengewerkt. Ook is er de afgelopen anderhalf jaar aanzienlijke voortgang geboekt met het verbeteren van de kennis over de SDGs. Alle betrokkenen verwelkomen de nieuwe doelen als een gezamenlijke agenda en hebben de ambitie om  bij te dragen aan het behalen van de doelen in 2030. De verschillende partijen zien ook kansen om met kennis, innovatie en investeringen de uitvoering van de 2030 agenda te ondersteunen; zowel in eigen land als daarbuiten. Ook zijn ze zich er van bewust dat er stappen voorwaarts gezet moet worden om Nederland, binnen de eigen grenzen én daarbuiten, te verduurzamen. Hiertoe roepen de partijen op en dragen er ook graag zelf aan bij.

Nederland zal in juli als één van de eerste landen de voortgang op de implementatie van de SDGs presenteren bij de Verenigde Naties in New York.

Ga naar de inhoud